"Vi kan kanskje ikke hjelpe deg med å lage et bra produkt, men vi kan hjelpe deg med å bygge et skikkelig bra selskap!"

- Seriegründer og investor Geir Førre

Ofte brukte ressurser

Denne aksjonæravtalen er balansert med tanke på rettigheter og plikter blant aksjonærene. Den gir ingen spesielle fordeler eller rettigheter til investorer.

Gründerene er de eneste som har plikter, gjennom at deres aksjer vestes over 4 år.

Type: Mal
Språk: ENG

Dette CAP Table er en skalerbar opsjon- og aksjeeierbok. Den er basert på en felles mal som brukes av alle porteføljeselskapene i Firda. Den er laget for å håndtere alle kapitalutvidelser, aksjetransaksjoner, opsjoner inkludert vesting av de forskjellige instrumentene fra oppstart og frem til en notering.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Dette er en standard konsulent-avtale. Den kan tilpasses til å både gjelde innleie og utleie. Dette gjøres ved å definere hvilken part som er oppdragsgiver, og hvilken part som er oppdragstaker.

Type: Mal
Språk: ENG

Denne dokumentpakken inneholder følgende dokumenter for bruk av styret i forbindelse med kapitalfohøyelse:

  • Protokoll fra styremøte
  • Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
  • Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
Type: Mal
Språk: NO

Dette er et planleggingsverktøy for planlegging av strategisk styrearbeid gjennom året. Verktøyet foreslår at styrearbeidet deles inn i to prosesser:

1) Strategiutvikling

2) Gjennomføring og oppfølging av vedtatt strategi

Verktøyet autogenererer styremøteagendaen som kan brukes i forbindelse med innkalling til styremøter.

Type: Verktøy
Språk: NO

For å få den fulle verdien ut av et opsjonsprogram er det essensielt at de ansatte forstår verdien av programmet, og at selskapet klarer å skape engasjement rundt denne som insentivordning. Dette dokumentet kan dere bruke som et utgangspunkt når dere skal lage intern informasjonsmateriale om opsjonsprogrammet til de ansatte.

Type: Mal
Språk: NO

Personalhåndboken kan sees på som et oppslagsverk med alle regler og rutiner i selskapet, og et kommunikasjonsverktøy til de ansatte. Den er et levende dokument som bør oppdateres og holdes ajour ved endringer i ordninger, personalpolitikk og norske lover og regler.

Type: Mal
Språk: ENG

Mappestruktur for datarom til bruk i due-diligence prosess i tidlig fase. Last ned zip-filen og legg inn deres egne filer

Type: Mal
Språk: NO
Komplett oversikt over alle tilgjengelige ressurser, maler og verktøy

Vil du bli medlem?

Som medlem kan dere laste ned ressurser i flere ulike formater. Dokumenter og maler autogenereres med deres selskapsinformasjon som adresse, organisasjonsnummer, navn, logo og font. Tilgang kan delegeres til alle ansatte i selskapet.

Inkubatorer

Inkubatorer kan tilby medlemskap til Entrepedia for selskapene i inkubatoren.