Abonnementsvilkår

1. Generelt

Et abonnement er en avtale mellom kunden og Entrepedia som gir bruksrett til produktet. Når du har akseptert og godkjent vilkårene kan du ta produktet i bruk.

Denne avtalen gjelder fra det tidspunkt du aksepterer vilkårene og gis tilgang til produktet. Tilgang til produktet gis ved tegning av abonnement.

Avtalen gjelder inntil den skriftlig blir sagt opp av kunden. Avtalen kan også sies opp av Entrepedia dersom avtalen misligholdes, for eksempel ved manglende betaling. Ved oppsigelse av abonnement opphører alle rettigheter og plikter i henhold til disse abonnementsvilkårene.

2. Fakturering og betaling - for betalende brukere

Innbetalt abonnementsavgift tilbakebetales ikke ved oppsigelse eller reduksjon i antall brukere i abonnementsperioden.

Entrepedia har rett til å endre abonnements- og lisenspriser i henhold til generell prisstigning eller etter skriftlig varsel.

3. Fornyelse og varsel om fakturering

Abonnementet blir automatisk fornyet hver periode med mindre skriftlig oppsigelse til [email protected] er mottatt før neste fakturadato. Etter at faktura er sendt, er abonnementet blitt fornyet for en periode og må betales av kunden. Eventuelle rabattavtaler har ikke tilbakevirkende kraft, men vil gjelde fra og med neste hovedforfall.

Det er kundens ansvar å gi Entrepedia beskjed om endringer i postadresse, e-postadresse og ved bytte av kontaktperson.

4. Bruksrett

Et abonnement tegnes som en selskapslisens pr selskap, eller inkubatorlisens med valgt antall medlems-selskaper. For selskapslisens fordeler kunden selv tilgang til sine aktuelle brukere og kan over tid endre hvilke personer i firmaet som skal ha tilgang.

For Inkubatorlisens administrerer kunden selv tilgang til sine aktuelle medlems-selskaper, og kan over tid endre hvilke medlemsbedrifter som skal ha tilgang.

I begge tilfeller må det etableres konto for hver enkelt bruker av tjenesten. Den enkelte brukers konto er personlig og skal knyttes til brukerens reelle e-postadresse. Det er ikke tillatt å videreselge, gi bort eller spre sin tilgang til andre.

For bruk av tjenesten må brukervilkårene aksepteres.

Informasjon om Entrepedia

Entrepedia AS

Gaustadallèen 21, 0349 Oslo

[email protected]

Entrepedia er et norsk foretak registrert i det norske foretaksregisteret med organisasjonsnummer 919 725 109. Entrepedias virksomhet er merverdiavgiftspliktig.