Attestation of Work - Norwegian

Entrepedia AS

Gaustadalleen 21,

0349 Oslo

Org Number: 919725109

Dato: 2021-04-10                  

[=Ansatt navn]

[=Ansatt adresse]

[=postnummer] [=post sted]

                

Attest - [=Ansattes navn]

[=Ansatt navn], født [=Ansattes fødselsdato], har arbeidet som [= Stilling] i selskap Entrepedia AS i perioden [=DD.MM.YY] til [=DD.MM.YY].

Entrepedia AS er [=kort beskrivelse av selskapet].

[Ansatt navns] arbeidsoppgaver har bestått i [=Beskrivelse av hva arbeidsoppgavene har bestått i, utover hva stillingstittelen tilsier]

Arbeidet har blitt utført [=beskrivelse av hvor fornøyde dere har vært med innsats og resultater ]

Dersom det ønskes ytterligere informasjon er vi svært gjerne behjelpelige med dette.

Med vennlig hilsen

-----------------------------------

Entrepedia AS

[=tittel]

Attestation of work - Norwegian, Rev 1.0

Page  of

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.