General Assembly Agenda - Norwegian

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Entrepedia AS

 

Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i selskapet:

Sted: [=sted]

Dato: [=dato]

Tid: [=klokkeslett for start]

Til behandling foreligger:

  1. Åpning av den ordinære Generalforsamling
  2. Registrering av fremmøtte aksjonærer
  3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
  4. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
  5. Godkjenning av selskapets Årsregnskap
  6. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor og Styre
  7. Forslag om å videreføre og øke rammen for det eksisterende opsjonsprogrammet for selskapet
  8. Gi fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet
  9. Valg av Styre

Vedlagt denne innkallingen følger styrets forslag til beslutning med begrunnelse for sak 5 til sak 9 på dagsorden.

Sak 5: Godkjenning av selskapets Årsregnskap

[=beskrivelse av sak]

Sak 6: Godkjennelse av honorar til selskapets revisor og Styre

[=beskrivelse av sak]

Sak 7: Forslag om å videreføre og øke rammen for det eksisterende opsjonsprogrammet for selskapet

[=beskrivelse av sak]

Sak 8: Gi fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet

[=beskrivelse av sak]

Sak 9: Valg av Styre

[=beskrivelse av sak]

General Assembly Agenda, Rev 1.0

Page  of

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.