2. Offentlig finansiering

IN - Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021

Sist oppdatert: 07.04.2021. Estimert lesetid: 3 minutter.

Ekstraordinært innovasjonstilskudd er som navnet tilsier, ekstraordinært og midlertidig. Det innebærer at en effektiv søknadsprosess er enda viktigere.

Tilskuddet skal sikre videre innovasjon under den pågående Covid-19 pandemien og er rettet mot små og mellomstore gründer- og vekstbedrifter med internasjonalt potensiale.

Ordningen er bred for å komplementere Innovasjonskontrakter og Miljøtekonologiordningen, og finansierer utviklingsprosjekter som kan skape grunnlag for lønnsom vekst på mellomlang og lengre sikt. Prosjektet det søkes for skal bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft og posisjonering for internasjonale markeder.

Utover det over, er noe av hensikten med ordningen å kunne følge opp støtten til forstudier som ble gjort gjennom Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020. I 2020 ble gitt støtte til et større antall forstudier, hvor de gode prosjektetene trenger videre finansiering utover rammene til de ordinære ordningene.

Utfyllende om ordningen, kan dere lese på Innovasjon Norge sine sider: Ekstraordinært innovasjonstilskudd 2021

Rammevilkår for ordningen

Rammevilkårene for denne ordningen begrenser seg til statsstøtteregelverket.

 • Tilskuddet kan dekke relativt høye beløp i innenfor grensene til statsstøtteregelverket, 5-7 MNOK. Rådgiver vil hjelpe til å se på en kombinasjon av tilskudd og eventuelt lån.
 • Ordningen har løpende søknadsfrist.


Unike vurderingskriterier for denne ordningen

Ekstraordinært innovasjonstilskudd er satt opp med et bredt mandat, men det betyr ikke at det nødvendigvis er lettere å få tilslag om støtte. Innovasjon Norge sine vurderingskriterier for tilskuddsordninger må likevel møtes. En sjekkliste på dette finner dere her. Vi antar at følgende kriterier blir ekstra vektlagt i denne ordningen:

 • Nyhetsverdi: Prosjektresultatet må være noe vesentlig nytt sammenliknet med eksisterende løsninger i markedet.
 • Internasjonalt potensiale for selskapet
 • Gjennomføringsevne


Veiledning til en effektiv søknadsprosess

Denne veilederen er delt inn i 5 anbefalte faser:

 1. Bli kjent med Innovasjon Norge og utlysningsteksten: Få en grundig forståelse av hva Innovasjon Norge legger vekt på. Se her: Om Innovasjon Norge. Utlysningsteksten: Ekstraordinært innovasjonstilskudd 2021
 2. Lær hvordan en effektiv søknadsprosess ser ut. Den beste og sikreste veien til målet. Jobb dere gjennom Steg 1 til og med Steg 4 i denne veilederen: 10 steg for en effektiv søknadsprosess. Siden ekstraordinært innovasjonstilskudd 2021 er såpass åpent, bør dere legge vekt på de første 2 stegene slik at dere får maksimalt med veiledning og støtte. Vi anbefaler at dere tar kontakt med en rådgiver dere allerede har en relasjon med eller regionskontoret fremfor Vekst og Gründersenteret for denne ordningen.
 3. Hjelp til utformingen av vedlegg: Under Steg 5 i søknadsprosessen skal detaljene ved prosjektet må dokumenteres. Gjør denne grundig, ikke bare for å få tilslag, men også fordi prosessen vil hjelpe dere i prosjektgjennomføringen uavhengig av om dere får tilslag eller ikke. Spesielt nyttige er vedleggene "Prosjekt-oppsett og estimering": IN Project Setup and Cost Estimation - Norwegian og Finansiell modell, med og uten prosjekt.

  Når arbeidet med vedleggene er ferdige fortsetter dere med Steg 6 til 10.
 4. Hjelp til søknaden:
  1. Et dokument som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadsportalen IN Application Helper, Grants- Norwegian - Skriv søknaden deres direkte inn i dette dokumentet.
  2. Hjelp til å vurdere søknadskvaliteten: IN Application self assessment list - Norwegian - Brukes som huskeliste underveis i skrivejobben og til egenvurdering.
 5. Få noen andre til å kvalitetssikre søknaden før den sendes inn. Den den eller de som har sagt seg villige til å kvalitetssikre søknaden for dere kan gjøre bruke den samme sjekklisten som under punkt 4.


Lykke til med søknaden!


Alternativer til Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021:

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.