EU Finansiering

EU finansiering

Sist oppdatert: 10.03.2023 Lesetid: 1 min

EU tilbyr den største offentlige finansieringskilden vi har tilgang på fra Norge. Finansiering fra EU er unntatt statstøtteregelverket, noe som betyr at både beløpene og støttegraden kan være høyere enn de nasjonale ordningene. Støttebeløpene varierer fra 0,5 opp til flere hundre millioner kroner i tilskudd og egenkapital.

I dette kapittelet gir vi en rask oversikt over de mest relevante ordningene for oppstarts- og vekstselskaper i Norge, forklarer forskjellene mellom disse ordningene, og peker dere i riktig retning hvis dere tar en beslutning om å søke.

Kapittelet inneholder disse avsnittene:

Les neste Om EU-finansiering og Horisont Europa

I denne teksten gir vi en rask oversikt over de mest relevante finansieringsordningene og hjelper til med å avgjøre om finansiering fra EU er den rette veien å gå.