Når bør dere søke om EU-finansiering?

Når bør dere søke om EU-finansiering?

Sist oppdatert: 02.08.2022 Lesetid: 2 min

På lik linje med de andre finansieringsordningene er det viktigste å ta utgangspunkt i egne behov. For å vurdere om EU-finansiering er det rette for dere kan dere stille disse spørsmålene:

 • Er prosjektet det skal søkes om strategisk for selskapet?
 • Kan dere fastslå at teknologien som skal utvikles er banebrytende i verdenssammenheng?
 • Er risikoen stor og utviklingsløpet så langt og kostbart at få, om noen, er villige til å investere i prosjektet?
 • Kan kommersialisering av denne teknologien gi Europa et konkurransefortrinn i den globale konkurransen? Det gjøres et poeng ut av at prosjektene må harmonere med EUs strategi.
 • Er teamet noen av verdens fremste innen sine respektive felt?

Hvis svaret er ja på disse spørsmålene kan man gå mer detaljert til verks i den videre vurderingen.

Overordnede evalueringskriterier

EU deler sine evalueringskriterier inn i tre kategorier.

Excellence

 • Det tar lang tid fra idé til kommersialisering, og usikkerheten er stor i løpet av syklusen.
 • Teknologien må være banebrytende. Teknologien er “beyond state-of-the-art” fra et globalt perspektiv.
 • Innovasjonen må ha potensial til å skape et nytt marked. Det foreligger gode internasjonale markedsstudier.

Impact

 • Prosjektet har meget høy risiko men også potensielt meget høye positive effekter (“high risk/high impact”). Dette innebærer potensielt mange nye arbeidsplasser på tvers i Europa, stor positiv innvirkning på bærekraftsmålene og bidrag til å løse globale samfunnsproblemer er de viktigste effektene.
 • Effektene må være dokumenterbare eller svært grundig sannsynliggjort i løpet av søknadsprosessen. Et eksempel på metodikk er bruk av EUs taxonomi for bærekraftige aktiviteter i bedriften.

Implementation

 • Prosjektet dekker et genuint behov fra et Europeisk perspektiv. Effekten bør styrke EU i den globale konkurransen med andre kontinenter. Det bør være åpenbart hvorfor EU er den beste finansieringskilden.
 • Prosjektet krever store investeringer over lang tid. Prosjektene varer gjerne fra 1,5 til 3 år.
 • Teamet må være i verdensklasse innenfor sine felt. Det sannsynliggjøres stor gjennomføringsevne både teknisk og kommersielt.
 • Selskapet bør kunne vise til et solid og relevant støtteapparat i f.eks. samarbeidspartnere, styre, advisory board, kundeportefølje, eller leverandørnettverk.
 • Selskapet har et sterkt internasjonalt nettverk og støttespillere.
 • Gjennomføringsplanen må være bunnsolid.
 • Forretningsmodellen bør være meget overbevisende.

Vurderingen om dere skal investere ressurser på å søke om midler fra EU må dere gjøre selv, og hvis prosjektet deres tilfredsstiller de fleste av punktene over så har dere en mulighet til å lykkes med søknaden. Dersom dere oppdager at det er flere punkter dere ikke tilfredsstiller kan dere bruke tid på å styrke akkurat dette i løpet av søknadsprosessen.

Les neste Relevante finansieringsordninger fra EU

Her gir vi en rask oversikt over de finansieringsordningene som er mest relevante for teknologioppstarts- og vekstbedrifter.