Forskningsrådet

Forskningsrådet

Sist oppdatert: 29.07.2022 Lesetid: 1 min

Forskningsrådet er den viktigste offentlige støttespilleren for forskning i næringslivet og akademia. For norske oppstart- og vekstselskaper som bedriver forskning, er de en god støttespiller og kan representere en viktig finansieringskilde.

I dette kapittelet hjelper vi dere forstå Forskningsrådet, de viktigste ordningene for dere, forskjeller mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet og ikke minst hvordan dere mest mulig effektivt skal søke på de forskjellige ordningene.

Kapittelet inneholder:


Les neste Om Forskningsrådet

Forskningsrådet er en offentlig organ underlagt Kunnskapsdepartementet. Mandatet til Forskningsrådet er å øke den vitenskapelige kvaliteten i Norge gjennom forskning og utvikling. Dette skjer først og fremst ved å finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter. For gründere er greit å vite at forutsetningen for alle ordninger fra Forskningsrådet dette er en forutsetning for all aktivitet hos Forskningsrådet må tilfredstille minst én av to kriterier: 1) En signifikant andel av aktivitetene i selskapet kan regnes som forsknings- og utviklingsaktiviteter eller 2) Kunnskapen eller teknologien selskapet baserer sin verdiskapning på kommer fra et forskningsmiljø i Norge.