Forskningsrådet

Forskningsrådet

Sist oppdatert: 16.03.2022 Lesetid: 1 min

Forskningsrådet er den viktigste offentlige støttespilleren for forskning i næringslivet og akademia. For norske oppstart- og vekstselskaper, som bedriver forskning, er de en en god støttespiller og kan representere en viktig finansieringskilde.

I dette kapittelet hjelper vi dere å forstå Forskningsrådet, de viktigste ordningene for dere, forskjeller mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet og ikke minst hvordan dere mest mulig effektivt skal søke på de forskjellige ordningene.

Kapittelet inneholder:


Les neste Om Forskningsrådet

Forskningsrådet er en offentlig organ underlagt Kunnskapsdepartementet. Mandatet til Forskningsrådet er å øke den vitenskapelige kvaliteten i Norge gjennom forskning og utvikling. Dette skjer først og fremst ved å finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter. For gründere er greit å vite at forutsetningen for alle ordninger fra Forskningsrådet dette er en forutsetning for all aktivitet hos Forskningsrådet må tilfredstille minst én av to kriterier: 1) En signifikant andel av aktivitetene i selskapet kan regnes som forsknings- og utviklingsaktiviteter eller 2) Kunnskapen eller teknologien selskapet baserer sin verdiskapning på kommer fra et forskningsmiljø i Norge.