Er IPN relevant for dere?

Er IPN relevant for dere?

Sist oppdatert: 01.08.2022 Lesetid: 3 min

De beste IPN prosjektene er der bedriften selv har identifisert behovet for et FoU-prosjekt, og forstått mulighetene det skaper. Dersom bedriften ser seg tjent med å gjøre prosjektet hovedsakelig i egen regi, er ikke IPN den optimale løsningen. Da bør det i stedet vurderes å søke andre relevante ordninger hos Innovasjon Norge, eller relevant EU finansiering.

Det kan være aktuelt å inkludere andre norske bedrifter i prosjektet. Da er det mest naturlig at disse enten er kunder eller en leverandører der det er i alles interesse at prosjektet gjennomføres. Et slikt samarbeid burde legge opp til å styrke forholdet mellom partene i løpet av prosjektet. Partene må være bevisst på å ikke skape interessekonflikter, f.eks. ved tidlig avklaring av eierskap til resultatene. Det er uvanlig at et slik samarbeid gjøres mellom potensielt konkurrerende bedrifter med samme FoU-utfordringer.

Hvis dere kommer frem til at selskapet har selvstendig forskningskapasitet, eller oppnår denne kapasiteten gjennom samarbeid med andre, har dere et glimrende utgangspunkt for en IPN søknad. Vi anbefaler uansett likevel at dere finner en (mindre) rolle til en FoU-leverandør i prosjektet. Dette vil øke sannsynligheten for å få støtte betydelig, og sannsynligvis bidra til at kvaliteten på søknaden blir best mulig.

Det ideelle IPN prosjektet har etter vår oppfatning følgende ingredienser:

 1. Prosjektet har en betydelig FoU-høyde.
 2. Prosjektet er tydelig forankret i selskapets strategi.
 3. Prosjektet krever kunnskap og kompetanse som selskapet selv ikke besitter.
 4. Vesentlige deler av prosjektet gjennomføres av selskapets egne ansatte.
 5. Samarbeid med én eller flere FoU-leverandører og/eller samarbeidspartner (bedrift). Dette er ikke noe man gjør primært for å tilfredsstille søknadskriteriene. Merk at mens samarbeidende bedrifter må være norske, kan FoU-leverandørene være enten norske eller utenlandske.

Våre viktigste råd

 • Vurder om et IPN prosjekt er den beste løsningen, eller om prosjektet er bedre egnet for ordninger hos Innovasjon Norge eller EU. Skal forskningen utelukkende gjennomføres i egen bedrift er nok IPN feil ordning.
 • Dersom dere får invitasjon fra et samarbeids consortium om sammen å søke et prosjekt kan dette være en distraksjon. Vurder da kritisk om prosjektet er tilstrekkelig strategisk for dere.
 • Kvalitetssikre at FoU-leverandøren er blant de ledende (i Norge og verden) innenfor fagfeltet.
 • Sørg for at at FoU-leverandørens rolle i prosjektet ikke er så stor at dere ikke får dekket egne prosjektaktiviteter. Dere som prosjektansvarlige bør selv ha den mest fremtredende rollen i prosjektet. På denne måtene sikrer dere at deres eget selskap får dekket en del av egne kostnader i prosjektet også.
 • Søk om store og ambisiøse prosjekter heller enn små. Ambisiøse prosjekter har større sjanse for å vinne frem. Det er mye jobb både med søknad, oppfølging og rapportering.
 • Om praktisk mulig, ha gjerne med flere enn én prosjektpartner. Dette øker sjansen for tilslag.
 • Legg mye arbeid ned i søknadsskrivingen dersom dere velger å søke. Å skrive en middels god søknad er bortkastet tid fordi den uansett ikke vinner frem.
 • Søk om et 3- eller 4-årig prosjekt.
Les neste Hvordan søke på IPN-ordningen?

Før dere eventuelt nå velger å gå videre til en søknad anbefaler vi sterkt at dere først som sist setter dere grundig inn i vurderingskriteriene for IPN prosjekt. Til å hjelpe dere med dette har vi laget et selvevalueringsskjema for IPN-prosjekter.