Hvordan søke på IPN-ordningen?

Hvordan søke på IPN-ordningen?

Sist oppdatert: 01.08.2022 Lesetid: 6 min

Forskningsrådet har veldig god informasjon og veiledning til dem som skal søke IPN prosjekt på sine hjemmesider.

Vi anbefaler dere å sette dere grundig inn i den aktuelle utlysningen før dere setter i gang søknadsprosessen. Ta gjerne også kontakt med en av Forskningsrådets fagrådgivere knyttet til det aktuelle temaet prosjektet gjelder for å sjekke om og hvor mye tilgjengelige beløp temaet har for kommende tildelingsrunde. Er beløpet for lavt kan det være lurt å vente til en senere runde.

Forskningsrådet har også laget generelle råd for å søke alle Forskningsrådets ordninger. Les også disse nøye før dere setter i gang med søknadsskrivingen.

Før dere nå eventuelt velger å gå videre til en søknad anbefaler vi sterkt at dere først som sist setter dere grundig inn i vurderingskriteriene for IPN prosjekt. Til å hjelpe dere med dette har vi laget et selvevalueringsskjema for IPN-prosjekter. Dere har sikkert allerede nå ganske klare tanker om hva prosjektet dere tenker å søke om innebærer. Gjennomfør derfor nå den første selvevalueringen. Husk at dere i praksis må oppnå karakter 5, 6 eller 7 på alle fire hovedkriterier (og samlet hovedkarakter 6 eller 7) for å nå gjennom.

Når dere nå eventuelt er klare for å gå i gang med en søknad, anbefaler vi følgende prosess:

Steg 1: Opprett søknaden og gjør dere kjent med søknadsportalen

Opprett søknaden på Forskningsrådets portal og gjør dere kjent med all informasjon som skal legges inn og alle vedleggene dere må lage. Noe av det aller første dere må ta stilling til er om søknaden skal skrives på norsk eller engelsk. Vår anbefaling er å velge språk ut fra det den/de som skal gjøre mesteparten av søknadsskrivingen foretrekker, samt hvilket språk dere bruker som standard i selskapet. Når språk er valgt så laster dere ned malene for Prosjektbeskrivelse, Partneropplysninger og CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere fra utlysningssiden.

Steg 2: Lag prosjektkanvas

Forskningsrådet har laget et utmerket prosjektkanvas. Dette verktøy vil hjelpe å avklare om dere har et godt FoU-prosjekt og egner seg også godt til dialog med aktører som er involvert i prosjektet. Dere finner malen HER.

Gjør dere et grundig arbeid med dette vil dette være til betydelig hjelp i resten av søknadsskrivingen. Jobb dere gjennom alle elementene både internt og sammen med FoU-levendør og andre eventuelle samarbeidspartnere. Bruk selvevalueringsskjemaet for IPN-prosjekter på nytt og ikke si dere fornøyd med prosjektkanvaset før dere er relativt sikre på at dere minst har karakteren 6 inne på alle 4 vurderingskriterier.

Steg 3: Lag alle tabeller og tall som skal inn i søknaden

Det skal en betydelig mengde talldata inn i både prosjektbeskrivelsen og i søknadsportalen. Dere bør jobbe med dette parallelt med utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen.

For å hjelpe dere med dette har vi laget et prosjektestimeringsverktøy som kan spare dere mye tid og krefter (et utfylt eksempel finner dere HER). Dette inneholder all informasjon om tidsplaner, timeforbruk, innkjøp og budsjett. Dere bør jobbe med dette parallelt med utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen. Vi har også lagt ved et eksempel på utfylling av dette regnearket for et av de to IPN søknads-eksemplene fra steg 3.

Steg 4: Lag prosjektbeskrivelsen (det viktigste dokumentet)

Et godt gjennomarbeidet prosjektkanvas og et utkast på tallgrunnlaget vil lette arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Selv om fagpanelet har tilgang til all informasjon knyttet til søknaden, vil de nesten utelukkende bruke tiden på å lese og vurdere selve prosjektbeskrivelsen. Merk at normert tidsforbruk for en fagpaneldeltaker er 1 time per søknad. Det kan derfor ikke understrekes klart nok hvor viktig kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 sider og har strenge formaliekrav. Det er veldig viktig å følge malens hovedoppstilling slik at fagpanelet enkelt kjenner seg igjen når de leser prosjektbeskrivelsen. Likevel er det vår vurdering at det er innafor å gjøre enkelte mindre tilpasninger i underavsnitt dersom dette gjør at søknaden gir et bedre totalinntrykk. Dere kan bruke søknadsportalhjelperen når dere skriver prosjektbeskrivelsen.

Selve søknadsskrivingen er en kunst. Har du aldri gjort dette før er sannsynligheten stor for at dere mislykkes, med mindre dere anskaffer hjelp fra noen som har søkt IPN før. Ikke vær redd for å be FoU-leverandøren bruke sin erfaring med slike søknader, og be de om å bidra betydelig i søknadsskrivingen.

Steg 5: Ferdigstill vedleggene

Vedleggene for CV-er og partner-beskrivelse kan utarbeides i parallell med selve søknaden, gjerne av andre team-medlemmer enn de som jobber med søknaden.

Selv om Forskningsrådet har egne maler for CV’er er det ikke et krav om at dere benytter dere av disse. Men innholdet i CV må klart vise at prosjektdeltakerne har nødvendig kompetanse og erfaring til å kunne gjennomføre prosjektet.

Partneropplysningene fylles ut av partnerne, og kvalitetssikres av dere.

Steg 6: Gjør egen panelvurdering med uoffisielt fagpanel og ferdigstillelse av prosjektbeskrivelse

Når dere har laget første komplette versjon av prosjektbeskrivelsen anbefaler vi at dere setter sammen et eget uoffisielt “fagpanel” på 2-3 personer som gjennomfører en fullverdig evaluering på samme vis som fagpanelet til Forskningsrådet. Dette bør helst settes sammen av personer som ikke har vært delaktig i søknadsskrivingen, har kompetanse i fagfeltet og har erfaring fra å sitte i fagpaneler i Forskningsrådet. Panelet kan bruke det samme selvevalueringsskjema for IPN-prosjekter som dere har brukt tidligere. I tillegg til å gi karakter bør de gjøre en skriftlig vurdering med forslag til forbedringer.

Dere vil garantert få tilbakemeldinger som blir svært nyttige når dere nå skal gjøre de siste endringene på prosjektbeskrivelsen

Steg 7: Fullføring av søknadsportal

Nå er tiden inne til å legge inn og laste opp alle vedleggene i søknadsportalen. For å hjelpe dere med tekstfeltene i søknadsportalen har vi laget denne søknadsportalhjelperen. Dere kan klippe og lime en del tekst fra prosjektbeskrivelsen som skal inn søknadsportalen, men det må typisk omarbeides noe. Hent tallmateriale fra prosjektplanleggingsverktøyet og overfør dette direkte inn i portalen.

Steg 8: Innsending av søknad

Ta en siste felles kvalitetsgjennomgang av teksten i portalen, prosjektbeskrivelsen og vedleggene med alle involverte før dere trykker på “send”-knappen.

Steg 9: Skriving av kontrakt (ved tilsagn)

Dersom søknaden innvilges, må dere utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtaket. Den reviderte søknaden skal omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnerne, inkludert dokumentasjon av gjennomføringsevne og egenfinansiering.

I etterkant av dette blir dere invitert til et kontraktsmøte med Forskningsrådet. Når den er signert bør dere feire!

Les neste EU finansiering

EU tilbyr den største offentlige finansieringskilden vi har tilgang på fra Norge. Finansiering fra EU er unntatt statstøtteregelverket, noe som betyr at både beløpene og støttegraden kan være høyere enn de nasjonale ordningene. Støttebeløpene varierer fra 0,5 opp til 200 millioner kroner i tilskudd og egenkapital. I dette kapittelet gir vi en rask oversikt over de mest relevante ordningene for oppstarts- og vekstselskaper i Norge, forklarer forskjellene mellom disse ordningene, og peker dere i riktig retning hvis dere tar en beslutning om å søke.