Innovasjonsprosjekt i næringslivet - IPN

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)

Sist oppdatert: 10.03.2023 Lesetid: 2 min

Innovasjonsprosjekt i Næringslivet er et bedriftsledet forskningsprosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et vesentlig bidrag til fornyelse og økt verdiskapning for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. Typiske støttebeløp er 8-12 millioner, men kan være så mye som 16 millioner kroner.

Av de nasjonale støtteordningene som er direkte relevant for næringslivet, har denne ordningen høyest krav til forskningsinnhold. Dette er også ordningen der kvaliteten på selve søknaden teller aller mest. Prosjektene vurderes i en konkurranse med andre prosjekter hvor søknaden blir gitt karakterer av et fagpanel bestående av tre personer fra både akademia og næringsliv. Det gis karakterer på en skala fra 1 til 7 på følgende tre kriterier:

  • Forskning og innovasjon
  • Virkning og effekter
  • Gjennomføringsevne

Alle søknader med karakter 4 eller høyere på alle tre kriterier fra fagpanelet blir deretter vurdert av saksbehandlere i forskningsrådet for et fjerde kriterium:

  • Relevans for utlysning.

Til slutt legger forskningsrådets administrasjon frem søknadene med karaktergivning for det aktuelle porteføljestyre som tar den endelige avgjørelsen. Forskningsrådets midler er delt inn i porteføljer, med egne budsjetter. Hvis det er mange søknader som kommer gjennom både panel og saksbehandler og havner i samme portefølje, vil det derfor bli en konkurranse blant innsendte søknader om midlene. En oversikt over porteføljene finner dere her.

Selv om fagpanelet i utgangspunktet kun er rådgivere i prosessen, vil deres vurdering normalt trumfe det meste annet. Det er derfor ekstremt viktig å forstå vurderingskriteriene panelet bruker i sin evaluering.

Rammebetingelser, tematikk og programstruktur

IPN har samlet 1-1,5 milliarder kroner tilgjengelig for tildeling per kalenderår. Disse midlene er fordelt på et antall temaområder og programmer. I søknadsprosessen trenger dere kun forholde dere til aktuelt temaområde og tema, ikke hvilket program som er aktuelt.

Forskningsrådets administrasjon sørger for at søknaden blir behandlet av relevant fagpanel og fordelt til riktig program og porteføljestyre. Det er viktig å studere hvilke tematiske områder Forskningsrådet er mest opptatt av, da relevans betydelig øker sjansen for å få støtte. Dere finner en oversikt over temaområdene på Forskningsrådets hjemmesider.

IPN prosjekter har historisk hatt en eller to søknadsfrister per kalenderår, men dette ble omgjort til løpende søknadsfrist i 2020. Selv om søknadsfristen er løpende, vil søknadsbehandlinger i praksis kun skje 2-3 ganger per kalenderår. De senere årene har ca. 30-40% av søknadene fått tilslag.

Les neste Krav om forskningssamarbeid i IPN

For alle offentlige støtteordninger teller det positivt at bedriften som søker samarbeider med andre bedrifter og/eller akademia. For IPN prosjekter er det et ufravikelig krav om forskningssamarbeid med minst en (men gjerne flere) andre aktører.