SkatteFUNN kombinert med andre offentlige støtteordninger

SkatteFUNN kombinert med annen offentlige støtte

Sist oppdatert: 01.08.2022 Lesetid: 2 min

Dersom dere svarer ja på minst ett av spørsmålene under er det grunn til å planlegge med en finansieringsplan på tvers av prosjekter.

  1. Har dere en intensjon om å finansiere flere prosjekter i selskapet med SkatteFUNN?
  2. Har, eller planlegger dere å finansiere et eller flere av disse prosjektene med annen offentlig tilskudd i tillegg til SkatteFUNN?

Hvis det er tilfellet, er det lurt å gjøre noen grep for å gjøre oppfølgingen og rapporteringen enklere.

1. Flere prosjekter i selskapet som kun skal ha offentlig tilskudd fra SkatteFUNN

I dette tilfellet anbefaler vi at det kun etableres ett SkatteFUNN-prosjekt, der hvert av prosjektene beskrives som separate arbeidspakker (WP) i SkatteFUNN-prosjektet.

Screenshot 2021-09-27 at 11.49.49.png

2. Flere prosjekter i selskapet der en eller flere av prosjektene får annen offentlig tilskudd

Hvis dere planlegger å etablere nye utviklingsprosjekter anbefaler vi at dere først forsøker å søke andre offentlige ordninger som har høyere støttegrad. Dette kan for eksempel være ordninger hos Innovasjon Norge, IPN hos Forskningsrådet eller Regionale Forskningsfond.

Gjerne søk SkatteFUNN i tillegg, men da bør dere diskutere dette med institusjonen dere har valgt som er ansvarlig for det andre tilskuddet (f.eks. Innovasjon Norge). Hvis det forventes at dere kommer til å få maksimal støtte fra Innovasjon Norge gir det lite mening å søke SkatteFUNN i tillegg.

Dersom dere kommer frem til at dere skal søke SkatteFUNN i tillegg til støtte fra f.eks. Innovasjon Norge anbefaler vi at dere beskriver Innovasjon Norge-prosjektet som en arbeidspakke i SkatteFUNN-prosjektet. Innovasjon Norge-prosjektet har gjerne en kortere varighet enn SkatteFUNN prosjektet. Det er også mulig at det finnes aktiviteter i et Innovasjon Norge prosjekt som ikke støttes av SkatteFUNN (se. figur).

Screenshot 2021-09-27 at 11.49.37.png

Vi anbefaler at prosjektene deres organiseres på en slik måte at den kun støttes med tilskudd fra maks én offentlige institusjon, eventuelt i tillegg til SkatteFUNN. Det er ikke noe i veien for at dere har flere prosjekter som støttes av ulike ordninger, og som samtidig støttes av SkatteFUNN. Da bør dere igjen beskrive disse som arbeidspakkene i SkatteFUNN-prosjektet (se figur).

Screenshot 2021-09-27 at 11.50.04.png

Les neste Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)

IPN er en støtteordning ment for samarbeidsprosjekter i næringslivet, der forsknings- og utviklingsaktiviteter er hoveddriveren bak samarbeidet. Ordningen forvaltes av Norges Forskningsråd.