2. Offentlig finansiering

IN - Innovasjonslån

Sist oppdatert: 03.05.2021. Estimert lesetid: 4 minutter.

Intensjonen med Innovasjonslån er å finansiere aktiviteter typiske for et selskap i vekstfasen. Innovasjon Norge eksemplifiserer dette med aktiviteter som kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapital, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

Rammevilkår for ordningen:

 • Dekker normalt opp til 50% av kapitalbehovet i et prosjekt.
 • Nominell rente 3,95 % (fra 1. juni for løpende lån)
 • Etableringsprovisjon – 0,5 %
 • Kan kombineres med lån fra annen bank
 • Begrenset oppad til 25MNOK.
 • Opp til 15 års avdragstid, rente og avgiftsfritak kan søkes om.

Våre viktigste råd:

 • På generelt grunnlag anbefaler vi at dere er forsiktige med lån. Betraktninger rundt dette kan dere lese om i delkapittelet “Skal dere søke på lån eller Tilskudd”.
 • Innovasjonslån er den “siste” og største låneordningen til Innovasjon Norge. Dere bør av den grunn utsette å bruke denne ordningen så lenge som mulig.
 • Ordningen er tilpasset vekstselskaper.
 • Lånet egner seg best til å finansiere aktiviteter som ikke kan dekkes av tilskuddsordninger og Skattefunn.
 • For selskaper som allerede har mottatt finansiering gjennom denne ordningen er det midlertidig mulig å utvide kapital-rammene underveis i prosjektet. Dette gjøres gjennom en ny søknad.
 • Hvis dere har betjeningsevnen, kan dette være et element i en totalløsning der dere kombinerer dette med andre tilskudd, banklån eller eksterne investorer. Som et minimum anbefaler vi at dere forsøker å gjøre dette i kombinasjon med andre tilskudd og nye investorer ombord.
 • Sørg for å ha tett dialog med rådgiveren fra Innovasjon Norge for å finne en god kombinasjon av finansiering og strukturering av prosjektaktiviteter.

Hvordan effektivt søke Innovasjonslån?

I tabellen under finner dere våre forslag til hvordan dere tilpasser vår 10 steg for en effektiv søknadsprosess for å lykkes med å få tilslag på søknaden.

Steg Innhold Tilpasning
#1 Pitch og diskusjon med Vekst og Gründersenteret Som forberedelse til pitchen, bør du lese deg opp på Innovasjonslån hos Innovasjon Norge.
#2 Utkast til Prosjektpresentasjon Inkluder informasjon om finansiell utvikling de neste 5 årene og eiere i presentasjonen
#3 Første møte med saksbehandler Ingen endring
#4 Bli kjent i søknadsportalen Ingen endring
#5 Lag vedlegg til søknaden Hvis lånet kausjoneres av en person må følgende dokumenter legges ved i tillegg:
- Selvangivelse siste ligningsår
- Kopi av de siste to lønnslippene
#6 Skriv søknaden Skriv søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden.
Bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden.
#7 Andre møte med saksbehandler Ingen endring
#8 Send inn søknaden Ingen endring
#9 Proaktiv oppfølging og hjelp Ingen endring
#10 Panelvurdering Ikke relevant

Lykke til med søknaden!

Mulige ordninger etter Innovasjonslån:

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.