2. Offentlig finansiering

IN - Tilskudd til Innovasjonskontrakt

Sist oppdatert: 06.04.2021. Estimert lesetid: 5 minutter.

Tilskudd til innovasjonskontrakt skal utløse et samarbeide mellom dere og en eller flere kunder. Dette betyr at dere bør se på denne ordningen som en katalysator for å få tak i de første viktige kundene som skal være retningsgivende for produktet deres. Ved tilslag får dere dekket opp deler av kosten i prosjektet både dere og en kunde ønsker å gjennomføre.

Prosjektet må fokusere på pilotering eller utvikling av et produkt i tråd med deres selskapsstrategi og kundenes ønsker og behov. Elementet med samarbeid gjør at denne ordningen skiller seg seg ut fra de tidligere ordningene, med at kunden må være på plass før dere søker.

Hjemmesidene til Innovasjon Norge om Tilskudd til Innovasjonskontrakt er veldig informative.

Rammevilkår for ordningen

 • Tilskuddet kan dekke relativt høye beløp i innenfor grensene til statsstøtteregelverket, 5-7 MNOK. Rådgiver vil hjelpe til å se på en kombinasjon av tilskudd og eventuelt lån.
 • Opptil 50% av godkjente kostnader dekkes.
 • Egenfinansiering i form av likviditet, egenkapital eller lån er godkjent
 • Dere kan også søke på forprosjekt


Unike vurderingskriterier for ordningen

Dette er en ordning for litt mer modne selskaper så det er nødvendig å svare på alle kriteriene for tilskudd hos til Innovasjon Norge, men følgende kriterier er ekstra viktig:

 • Resultatet skal ha betydelig effekt for både selskapet og samfunnet
 • Utløsende effekt - Tilskuddet skal utløse et tett samarbeide med pilotkund(er). Kunder bør bidra med både egeninnsats og kontanter i prosjektet
 • Innovasjon på internasjonalt nivå - løsningen må vesentlig skille seg fra andre alternative løsninger på det internasjonale markedet samt ha et stort internasjonalt potensiale.


Veiledning til en effektiv søknadsprosess

Tilskudd til Innovasjonskontrakter skiller seg fra de tidligere ordningene med at tilskuddet krever et partnerskap med en eller flere kunder. Av den grunn bør kunden bør derfor involveres i søknadsprosessen. Hvis dere ikke har startet jobben med å skaffe kunder, kan kapittelet Finn første kunde hjelpe dere.

Denne veilederen er inndelt i 5 faser:

 1. Bli kjent med Innovasjon Norge: For at dere skal få en grundigere forståelse av hva Innovasjon Norge legger vekt på. Se her: Om Innovasjon Norge, og les om ordningen Tilskudd til Innovasjonskontrakter
 2. Sett rammene for prosjektet og diskuter. Jobb dere gjennom Steg 1 til og med Steg 4 i denne veilederen: 10 steg for en effektiv søknadsprosess. Innovasjonskontrakter skal inkludere et kundesamarbeide. Innholdet i pitchen og presentasjonen, bør være avtalt med en kunde, og dere bør ha commitment i form av en LOI, brev, eller tilsvarende allerede nå. I tillegg bør presentasjonen også inkludere hvem kunden er, og hva de skal bidra med i form av innsats og kontanter. Vi anbefaler at dere tar kontakt med en rådgiver dere allerede har en relasjon med eller regionskontoret fremfor Vekst og Gründersenteret for denne ordningen.
 3. Hjelp til utformingen av vedlegg: Under Steg 5 i søknadsprosessen skal detaljene ved prosjektet må dokumenteres. Gjør denne grundig, ikke bare for å få tilslag, men også fordi prosessen vil hjelpe dere i prosjektgjennomføringen uavhengig av om dere får tilslag eller ikke. Spesielt nyttige er vedleggene "Prosjekt-oppsett og estimering": IN Project Setup and Cost Estimation - Norwegian og Finansiell modell, med og uten prosjekt. For innovasjonskontrakter, bør dere også legge ved:
  1. “Bevis”, i form av LOI, brev, eller tilsvarende om at kunden vil engasjere seg gitt tilskudd. det ligger gode maler på dette på Innovasjon Norge sin beskrivelse om ordningen.
  2. Beskrivelse av kunder inkludert prosjektbidrag som en del av prosjektpresentasjonen.

   Når arbeidet med vedleggene er ferdige fortsetter dere med Steg 6 til 10.
 4. Hjelp til søknaden:
  1. En søknadshjelper som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadsportalen: IN Application Helper, Grants- Norwegian - Skriv søknaden deres direkte inn i dette dokumentet.
  2. Hjelp til å vurdere søknadskvaliteten: IN Application self assessment list - Grants- Norwegian - Brukes som huskeliste underveis i skrivejobben og til egenvurdering.
 5. Få noen andre til å kvalitetssikre søknaden før den sendes inn. Den den eller de som har sagt seg villige til å kvalitetssikre søknaden for dere kan gjøre bruke den samme sjekklisten som under punkt 4.Lykke til med søknaden!

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.