2. Offentlig finansiering

IN - Tilskudd til kommersialisering

Sist oppdatert: 06.04.2021.

Etter at dere har gjennomført et markedsavklaringsprosjekt, testet løsningen mot reelle kunder, og kommet frem til at det finnes et marked for løsningen, er det neste naturlig steget å søke om tilskudd til kommersialisering. Det kan også være aktuelt å søke om Oppstartslån i denne fasen. Det er ikke påkrevd at dere først har fått markedsavklaringstilskudd for å søke på disse ordningene, men virkemidlene er faseinndelt og det er lagt opp til sekvensiell håndtering av disse.

Detaljer om kriteriene til ordninger er beskrevet i Innovasjon Norge sine sider om kommersialiseringstilskudd.

Rammevilkår for ordningen

 • Maksimalt tilskudd: kr. 700.000,-. Beløpet inkluderer tilskudd mottatt gjennom Markedsavklaringtilskudd.
 • Opptil 50% av godkjente kostnader dekkes.
 • Egenfinansiering må være minimum 50%.
 • Tilskuddet kan dekke både interne (lønn) og eksterne kostnader (inntil 50% kan utbetales på forskudd, 30% når minst 50% av prosjektkostnaden er påløpt, resten ved sluttrapport)

Unike vurderingskriterier for ordningen

Det er ingen unike vurderingskriterier for ordningen, men følgende kriterier blir ekstra vektlagt

 • Nyhetsverdi - løsningen må være vesentlig forskjellig fra eksisterende løsninger.
 • Gjennomføringsevne - om dere klarer å besvare spørsmålene på en realistisk og god måte i søknaden
 • Team - om dere har kompetansen og erfaringen til å gjennomføre prosjektet.

Veiledning til en effektiv søknadsprosess

Denne veilederen er delt inn i 5 anbefalte faser:

 1. Bli kjent med Innovasjon Norge og utlysningsteksten: Få en grundig forståelse av hva Innovasjon Norge legger vekt på. Se her: Om Innovasjon Norge. Utlysningsteksten: Tilskudd til kommersialisering
 2. Lær hvordan en effektiv søknadsprosess ser ut. Den beste og sikreste veien til målet. Jobb dere gjennom Steg 1 til og med Steg 4 i denne veilederen: 10 steg for en effektiv søknadsprosess. Dere bør legge vekt på de første 2 stegene slik at dere får maksimalt med veiledning og støtte.
 3. Hjelp til utformingen av vedlegg: Under Steg 5 i søknadsprosessen skal detaljene ved prosjektet må dokumenteres. Gjør denne grundig, ikke bare for å få tilslag, men også fordi prosessen vil hjelpe dere i prosjektgjennomføringen uavhengig av om dere får tilslag eller ikke. Spesielt nyttige er vedleggene "Prosjekt-oppsett og estimering": IN Project Setup and Cost Estimation - Norwegian og Finansiell modell, med og uten prosjekt.

  Når arbeidet med vedleggene er ferdige fortsetter dere med Steg 6 til 10.
 4. Hjelp til søknaden:
  1. Et dokument som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadsportalen IN Application Helper, Grants- Norwegian - Skriv søknaden deres direkte inn i dette dokumentet.
  2. Hjelp til å vurdere søknadskvaliteten: IN Application self assessment list - Norwegian - Brukes som huskeliste underveis i skrivejobben og til egenvurdering.
 5. Få noen andre til å kvalitetssikre søknaden før den sendes inn. Den den eller de som har sagt seg villige til å kvalitetssikre søknaden for dere kan gjøre bruke den samme sjekklisten som under punkt 4.

Lykke til med søknaden!

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.