2. Offentlig finansiering

IN - Tilskudd til markedsavklaring

Sist oppdatert: 06.04.2021.

Tilskudd til Markedsavklaring er ordningen de fleste gründere har som sitt første møte med Innovasjon Norge når de skal ha støtte. Ordningen skal hjelpe dere med å få testet om det finnes et marked for for produktet og markedets betalingsvilje.

Som nyoppstartet selskap anbefaler vi at dere søker denne ordningen uansett. I tillegg til at dere får dekket en del kostnader knyttet til den første interaksjonen med markedet, hjelper søknadsprosessen dere godt i gang med selskapets strategi og forretningsmodell. Midlene egner seg godt til å etablere MVP som dere kan diskutere med kunder, utvikle en forretningsmodell eller på andre måter jobbe med potensielle kunder.

Rammevilkår for ordningen

 • Maksimalt tilskudd: kr. 100.000,-
 • Opptil 100% av godkjente kostnader dekkes
 • Dekker eksterne kostnader (50% kan utbetales på forskudd, resten ved godkjent sluttrapport)

Unike vurderingskriterier for ordningen

Det er ingen unike vurderingskriterier for ordningen, men følgende kriterier blir ekstra vektlagt

 • Nyhetsverdi
 • Gjennomføringsevne - om dere klarer å besvare spørsmålene på en realistisk og god måte i søknaden
 • Team - om dere har kompetansen og erfaringen til å gjennomføre prosjektet.

Veiledning til en effektiv søknadsprosess

Søknadssiden til Innovasjon Norge om tilskudd til markedsavklaring er meget god, og gir god informasjon om hva de ser etter. Vi anbefaler derfor en litt enklere tilnærming til søknadsprosessen enn anbefalt i kapittelet "Innovasjon Norge" for denne ordningen.

 1. Bli kjent med ordningen direkte på Innovasjon Norge sine sider. Den beste oversikten får dere hvis dere oppretter en søknad. Det er flere nyttige instruksjonsvideoer og tips underveis.
 2. Sett hovedrammene for prosjektet og diskuter med saksbehandler. Jobb dere gjennom Steg 1 til og med Steg 3 i veilederen: 10 steg for en effektiv søknadsprosess.
 3. Hjelp til utformingen av vedlegg: Under Steg 5 i søknadsprosessen skal detaljene ved prosjektet beskrives. Gjør denne grundig, ikke bare for å få tilslag, men også fordi prosessen vil og arbeidet dere gjør er bra for selskapet og jobben dere tenker å gjøre uavhengig av om dere får tilslag eller ikke.
  1. For å estimere kosten i prosjektet, benytt dere av IN Project Setup and Cost Estimation - Norwegian, og definer hovedaktivitetene “Brukerstudie”, “Utvikle minimumsløsning”, “Nettverksbygging”, “Styrking av kompetanse”
  2. Vårt foreslåtte vedlegg 04 Finansiell modell, med og uten prosjekt er ikke relevant for Tilskudd til Markedsavklaring.

Når arbeidet med vedleggene er ferdige fortsetter dere med Steg 6 til 10.

 1. Hjelp til søknaden:
  1. Dette dokumentet Søknadshjelper tilskudd markedsavklaring inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadsportalen - Skriv søknaden deres direkte inn i dette dokumentet.
  2. Vurder søknadskvaliteten: IN Application self assessment list - "Tilskudd markedsavklaring" - Norwegian Brukes som huskeliste underveis i skrivejobben og til egenvurdering.

Lykke til med søknaden!

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.