2. Offentlig finansiering

IN - Tilskudd til Miljøteknologi

Sist oppdatert: 07.04.2021. Estimert lesetid: 5 minutter.

Tilskudd til Miljøteknologi

Tilskudd til miljøteknologi skal utløse prosjekter der teknologien kan gi et signifikant positivt bidrag til klima og miljø gjennom å løse, eller vesentlig forbedre eksisterende løsninger, på miljøutfordringer.

Ordningen er relativt bred når det kommer til både modenhet på selskaper og bransje så lenge dere treffer på hensikten med ordningen. Prosjektet må fokusere på utvikling av et skalerbart produkt, eller tjeneste, som på et senere tidspunkt også vil gi dere en konkurransefordel.

Innovasjon Norge sin side for Tilskudd til miljøteknologi

Rammevilkår for ordningen

 • Tilskuddet kan dekke relativt høye beløp i innenfor grensene til statsstøtteregelverket, opp til 5-7 MNOK. Rådgiver vil hjelpe til å se på en kombinasjon av tilskudd og eventuelt lån.
 • Egenfinansiering i form av likviditet, egenkapital eller lån er godkjent
 • Ordningen kan finansiere mange ulike faser av et utviklingsprosjekt, men fokuserer på pilotering og demonstrasjon av teknologi

Unike vurderingskriterier for ordningen

Dette er en ordning for litt mer modne selskaper så det er nødvendig å svare på alle kriteriene for tilskudd hos til Innovasjon Norge, men følgende kriterier er ekstra viktig:

 • Resultatet skal ha en betydelig samfunn og miljømessig avkastning, høyere enn den bedriftsøkonomiske avkastningen.
 • Effekten på miljøet må være kvantifiserbar
 • Tilskuddet må ha en tydelig utløsende effekt.

Veiledning til en effektiv søknadsprosess

Denne veilederen er inndelt i 5 faser:

 1. Bli kjent med Innovasjon Norge: For at dere skal få en grundigere forståelse av hva Innovasjon Norge legger vekt på. Se her: Om Innovasjon Norge, og les om ordningen Tilskudd Miljøtekonologi
 2. Sett rammene for prosjektet og diskuter. Jobb dere gjennom Steg 1 til og med Steg 4 i denne veilederen: 10 steg for en effektiv søknadsprosess. Pitchen og presentasjonen dere skal diskutere med en rådgiver må inneholde estimater på miljøgevinstene. Vi anbefaler at dere tar kontakt med en rådgiver dere allerede har en relasjon med eller regionskontoret fremfor Vekst og Gründersenteret for denne ordningen.
 3. Hjelp til utformingen av vedlegg: Under Steg 5 i søknadsprosessen skal detaljene ved prosjektet må dokumenteres. Gjør denne grundig, ikke bare for å få tilslag, men også fordi prosessen vil hjelpe dere i prosjektgjennomføringen uavhengig av om dere får tilslag eller ikke. Spesielt nyttige er vedleggene IN Project Setup and Cost Estimation - Norwegian og Finansiell modell, med og uten prosjekt.
  1. For miljøteknologiordningen bør dere også legge ved beregningsunderlaget for miljøgevinsten i originalformat.

   Når arbeidet med vedleggene er ferdige fortsetter dere med Steg 6 til 10.
 4. Hjelp til søknaden:
  1. Et dokument som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadsportalen: IN Application Helper, Grants- Norwegian - Skriv søknaden deres direkte inn i dette dokumentet.
  2. Hjelp til å vurdere søknadskvaliteten: IN Application self assessment list - Grants- Norwegian- Brukes som huskeliste underveis i skrivejobben og til egenvurdering.
 5. Få noen andre til å kvalitetssikre søknaden før den sendes inn. Den den eller de som har sagt seg villige til å kvalitetssikre søknaden for dere kan gjøre bruke den samme IN Application self assessment list - Grants- Norwegian- som under punkt 4.

Lykke til med søknaden!

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.