Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Sist oppdatert: 28.07.2022 Lesetid: 1 min


Innovasjon Norge er den største og viktigste offentlige støttespilleren for norske oppstarts- og vekstselskaper, og har vært viktig i reisen til mange suksessfulle norske selskaper.


I dette kapittelet hjelper vi dere å forstå Innovasjon Norge, finne de rette ordningene, og ikke minst hvordan dere effektivt gjennomfører en søknadsprosess på egenhånd med størst mulig sannsynlighet for suksess. Kapittelet dekker følgende ordninger:

Før dere går i gang med lesingen, anbefaler vi dere å høre på de to podcastene nedenfor. I første podcast gir tidligere gründersjef i Innovasjon Norge, Pål T Næss, sitt syn på hvordan Innovasjon Norge fungerer. I den andre podcasten hører man en samtale mellom Innovasjon Norge sin rådgiver, Håkon Nyhus, og seriegründer Geir Førre, hvor de går detaljert til verks på hva de forskjellige ordningene inneholder og hvilke krav som stilles til søker og søknad.

Les neste Om Innovasjon Norge

I denne artikkelen får dere oversikt over organisasjonen Innovasjon Norge. Hvordan fungerer, og oppfattes, Innovasjon Norge? Hva er saksbehandlerens rolle? Sist men ikke minst, bør dere søke tilskudd eller lån?