Innovasjonslån

Innovasjonslån

Sist oppdatert: 10.03.2023 Lesetid: 3 min

Intensjonen med Innovasjonslån er å finansiere aktiviteter typiske for et selskap i vekstfasen. Innovasjon Norge eksemplifiserer dette med aktiviteter som kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapital, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

Rammevilkår for ordningen:

 • Dekker normalt opp til 50% av kapitalbehovet i et prosjekt.
 • Begrenset oppad til 25 millioner.
 • Nominell rente: 5,95 % (varierer med Nibor).
 • Etableringsprovisjon: 0,5 %
 • 2,5 millioner kan gis i lån uten sikkerhet, av det resterende må dere selv kunne stille sikkerhet for minst 50% av beløpet, alternativt tilby kausjon.
 • Kan kombineres med lån fra annen bank.
 • Opp til 15 års avdragstid, rente og avdragsfrihet kan søkes om.

Hvordan effektivt søke Innovasjonslån?

Les dere opp på Innovasjonslån hos Innovasjon Norge. Dersom dere allerede har kontakt med en saksbehandler i Innovasjon Norge fra tidligere er det mer hensiktsmessig å kontakte vedkommende direkte. Sjekk ut om denne ordningen er den rette for prosjektet eller om det kan være andre ordninger som kan være mer egnet. Følg deretter 10 steg for en effektiv søknadsprosess.

Inkluder informasjon om finansiell utvikling de neste 5 årene og eiere i presentasjonen. Skriv søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden. Bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden.

Nyttige verktøy og dokumenter


Våre viktigste råd:

 • På generelt grunnlag anbefaler vi at dere er forsiktige med lån. Betraktninger rundt dette kan dere lese om i artikkelen: Lån eller Tilskudd.
 • Dersom dere vurderer lånefinansiering som en god ordning for deres selskap, er et Innovasjonslån hos Innovasjon Norge det billigste lånet som finnes i markedet.
 • Dersom dere er trygge på at dere oppnår positiv kontantstrømmen i løpet av 3-4 år kan Innovasjonslån være en god finansieringsform der dere kombinerer dette med tilskudd og investorkapital.
 • Lånet egner seg utmerket til å finansiere aktiviteter som ikke kan dekkes av tilskuddsordninger (inkludert SkatteFUNN).
 • For selskaper som allerede har mottatt finansiering gjennom denne ordningen er det mulig å utvide kapitalrammene underveis i prosjektet (opptil totalt 25 millioner). Dette gjøres gjennom en ny søknad.
 • For selskaper som har kommet godt inn i vekstfasen er det ikke uvanlig at Innovasjon Norge gjerne foreslår et Innovasjonslån som et alternativ eller supplement til tilskudd når dere søker Tilskudd til Innovasjonskontrakt, Tilskudd til Miljøteknologi eller Ekstraordinært Innovasjonstilskudd. Vær forberedt på hvordan dere skal argumentere for at de bør tilby dere mest mulig tilskudd uten å være helt avvisende til at deler av støtten kan komme i form av et Innovasjonslån.
 • Sørg for å ha tett dialog med rådgiveren fra Innovasjon Norge for å finne en god kombinasjon av finansiering og strukturering av prosjektaktiviteter.

Mulige ordninger etter Innovasjonslån:

Les neste Vekstgarantiordningen

Hva er vekstgarantiordningen, og hvordan går dere frem for å benytte dere av denne?