Oppstartslån

Oppstartslån

Sist oppdatert: 29.07.2022 Lesetid: 4 min

Etter at dere har mottatt Kommersialiseringstilskudd kan dere vurdere å søke Oppstartslån.

Hensikten med Oppstartlån er å finansiere videre utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Selskapet står relativt fritt til å bestemme hvilke aktiviteter lånet kan benyttes til. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer midler til selskapet enn et tilskudd alene.

Rammevilkår for ordningen

 • Lånebeløpet er minimum 500.000 og maksimalt 1,5 millioner kroner (dersom dere allerede har mottatt Markedsavklaringstilskudd og/eller Kommersialiseringstilskudd vil maksimal låneramme reduseres tilsvarende)
 • Krav til egenkapital på 40% av total prosjektfinansiering
 • Kausjon tilsvarende 20% av lånebeløpet
 • Lånet er avdragsfritt i fire år, og etter fire år skal lånet tilbakebetales i sin helhet
 • Rentefritt i to år, deretter 3,95 % rente.
 • Utbetales i takt med innskudd av den private kapitalen (min. 500.000 kroner per utbetaling)
 • Ingen betalingsanmerkninger på bedriften, nøkkelpersoner eller kausjonist
 • Betjeningsevne på renter i år 3 og 4 må sannsynliggjøres
 • Plan som sannsynliggjør innfrielse etter år fire


Våre viktigste råd:

 • Hvis dere ikke har søkt om Kommersialiseringstilskudd, anbefaler vi sterkt at dere søker denne ordningen før dere søker om Oppstartslån. Dersom dere får innvilget Oppstartslån faller retten til Kommersialiseringstilskudd bort.
 • Generelt anbefaler vi at dere søker om å få tilskudd fremfor lån i denne fasen i selskapsutviklingen, men det finnes unntak. Betraktninger rundt dette kan dere lese om i artikkelen: Lån eller tilskudd.
 • Dersom dere vil benytte dere av Oppstartslån, sørg for at dere søker lån for den type kostnader dere ikke kan få dekket av tilskudd fra Innovasjon Norge og Skattefunn. Eksempler på dette kan være kunderettede aktiviteter, markedsføring, produksjon av første serie med kommersielle produkter (HW) eller tilsvarende.
 • I søknadsvurderingen blir det lagt ekstra vekt på bedriftens betjeningsevne og søknaden må sannsynliggjøre dette.
 • Vurder nøye om dere gründere personlig har betalingsevne til å tilbakebetale kausjonsbeløpet dersom selskapet deres feiler.


Hvordan effektivt søke Oppstartslån?

I tabellen under finner dere våre forslag til hvordan dere tilpasser vår 10 steg for en effektiv søknadsprosess for å lykkes med søknaden om oppstartslån.

Steg Innhold Tilpasning
#1 Henvendelse til Vekst- og Gründersenteret Som forberedelse til samtalen, bør du lese deg opp på Oppstartslån hos Innovasjon Norge.
Ettersom dere sannsynligvis allerede har søkt Kommersialiseringstilskudd og derfor har etablert et forhold til en saksbehandler så er det mer hensiktsmessig å kontakte vedkommende direkte ettersom det sannsynligvis er samme person som skal saksbehandle en eventuell søknad om Oppstartslån
#2 Utkast til Prosjektpresentasjon Inkluder informasjon om finansiell utvikling de neste 5 årene og eiere i presentasjonen
#3 Første møte med saksbehandler Ingen endring
#4 Bli kjent i søknadsportalen Ingen endring
#5 Lag vedlegg til søknaden Hvis lånet kausjoneres av en person må følgende dokumenter legges ved i tillegg:
- Skattemelding siste ligningsår
- Kopi av de siste to lønnsslippene
#6 Skriv søknaden Skriv søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden
Bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden
#7 Andre møte med saksbehandler Ingen endring
#8 Send inn søknaden Ingen endring
#9 Proaktiv oppfølging og hjelp Ingen endring
#10 Panelvurdering Ikke relevant for Oppstartslån

Lykke til med søknaden!

Mulige ordninger etter Oppstartslån:

Les neste Tilskudd til Innovasjonskontrakt

Hva er og hvordan søker dere tilskudd til Innovasjonskontrakt, "Innovasjonstilskudd" fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.

Les neste Tilskudd til Miljøteknologi

Hva er og hvordan søker dere tilskudd til miljøteknologi, "Miljøteknologiordningen" fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.

Les neste Innovasjonslån

Hva er og hvordan søker dere innovasjonslån fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.