Oppstartslån

Oppstartslån

Sist oppdatert: 10.03.2023 Lesetid: 3 min

Etter at dere har mottatt Kommersialiseringstilskudd kan dere vurdere å søke Oppstartslån.

Hensikten med Oppstartlån er å finansiere videre utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Selskapet står relativt fritt til å bestemme hvilke aktiviteter lånet kan benyttes til. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer midler til selskapet enn et tilskudd alene.

Rammevilkår for ordningen

 • Lånebeløpet er minimum 500.000 og maksimalt 1,5 millioner kroner (dersom dere allerede har mottatt Markedsavklaringstilskudd og/eller Kommersialiseringstilskudd vil maksimal låneramme reduseres tilsvarende)
 • Krav til egenkapital på 40% av total prosjektfinansiering
 • Kausjon tilsvarende 20% av lånebeløpet
 • Lånet er avdragsfritt i fire år, og etter fire år skal lånet tilbakebetales i sin helhet
 • Rentefritt i to år, deretter 5,95 % (November 2022) rente.
 • Utbetales i takt med innskudd av den private kapitalen (min. 500.000 kroner per utbetaling)
 • Ingen betalingsanmerkninger på bedriften, nøkkelpersoner eller kausjonist
 • Betjeningsevne på renter i år 3 og 4 må sannsynliggjøres
 • Plan som sannsynliggjør innfrielse etter år fire


Hvordan effektivt søke Oppstartslån?

Les dere opp på Oppstartslån hos Innovasjon Norge. Ettersom dere sannsynligvis allerede har søkt Kommersialiseringstilskudd og derfor har etablert et forhold til en saksbehandler så er det mer hensiktsmessig å kontakte vedkommende direkte. Det er sannsynligvis samme person som skal behandle søknaden deres om Oppstartslån. Følg deretter prosessen om 10 steg for en effektiv søknadsprosess.

Inkluder informasjon om finansiell utvikling de neste 5 årene og eiere i prosjektpresentasjonen deres. Og hvis lånet kausjoneres av en person må dere legge ved skattemelding for siste ligningsår og kopi av de siste to lønnsslippene til kausonisten.

Skriv gjerne søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden, og bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden.

Nyttige verktøy og dokumenter


Våre viktigste råd:

 • Hvis dere ikke har søkt om Kommersialiseringstilskudd, anbefaler vi sterkt at dere søker på den før dere søker om Oppstartslån. Dersom dere får innvilget Oppstartslån faller retten til Kommersialiseringstilskudd bort.
 • Generelt anbefaler vi at dere søker om å få tilskudd fremfor lån i denne fasen i selskapsutviklingen, men det finnes unntak. Betraktninger rundt dette kan dere lese om i artikkelen: Lån eller tilskudd.
 • Dersom dere vil benytte dere av Oppstartslån, sørg for at dere søker lån for den type kostnader dere ikke kan få dekket av tilskudd fra Innovasjon Norge og Skattefunn. Eksempler på dette kan være kunderettede aktiviteter, markedsføring, produksjon av første serie med kommersielle produkter (HW) eller tilsvarende.
 • I søknadsvurderingen blir det lagt ekstra vekt på bedriftens betjeningsevne og søknaden må sannsynliggjøre dette.
 • Vurder nøye om dere gründere personlig har betalingsevne til å tilbakebetale kausjonsbeløpet dersom selskapet deres feiler.

Mulige ordninger etter Oppstartslån:

Les neste Tilskudd til Innovasjonskontrakt

Hva er og hvordan søker dere tilskudd til Innovasjonskontrakt, "Innovasjonstilskudd" fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.

Les neste Tilskudd til Miljøteknologi

Hva er og hvordan søker dere tilskudd til miljøteknologi, "Miljøteknologiordningen" fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.

Les neste Innovasjonslån

Hva er og hvordan søker dere innovasjonslån fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.