Tilskudd til Innovasjonskontrakt

Tilskudd til Innovasjonskontrakt

Sist oppdatert: 10.03.2023 Lesetid: 4 min

Innovasjonskontrakt kan gis til selskaper (leverandørbedrifter) i alle vekstfaser som skal utvikle (eller vesentlig forbedre) et produkt, produksjonsprosess eller en tjeneste i nært samarbeid med en pilotkunde. For å kunne få tilskudd må prosjektet være ambisiøst og ha internasjonalt potensiale samt være forbundet med betydelig markeds- og/eller prosjektrisiko. Tilskudd forutsetter at risikoen i prosjektet er så stor at tilskuddet er nødvendig for å kunne starte prosjektet.

Selv om Innovasjon Norge verdsetter kundesamarbeid høyt i alle sine ordninger, er denne ordningen den eneste som krever et formelt kundesamarbeid. Tanken er at selskapet utvikler produktet eller tjenesten i nært samarbeid med en pilotkunde der fokus ligger på kommersialisering, skalering og vekst.

Ordningen har mye til felles med Tilskudd til Miljøteknologi, men har noen vesentlige forskjeller:

 • Tilskudd til Innovasjonskontrakt forutsetter et formelt samarbeid med en pilotkunde.
 • Tilskudd til Miljøteknologi forutsetter at prosjektet har en betydelig og kvantifisert miljøgevinst.

Rammevilkår for ordningen

 • Tilskuddene som gis er ofte i størrelsesorden 5-7 millioner, men kan unntaksvis (for svært gode prosjekter) kunne bli opp mot 10-20 millioner.
 • Minst 20% av kostnadene i prosjektet må være hos pilotkunden.
 • Opptil 50% av godkjente kostnader dekkes
 • Innovasjon Norge dekker kun kostnader hos deres selskap (leverandørbedriften)
 • Egenfinansiering i form av likviditet, egenkapital eller lån må dokumenteres.

Hvordan effektivt søke Tilskudd til Innovasjonskontrakt?

Dere bør du lese dere opp på Tilskudd til Innovasjonskontrakter hos Innovasjon Norge. Følg deretter 10 steg for en effektiv søknadsprosess for å lykkes med å få tilslag på søknaden.

Prosjektpresentasjonen må inneholde en beskrivelse av kunde(ne) og deres bidrag i prosjektet. Legg også ved avtaler eller andre skriftlige dokumenter dere har for samarbeidet med kundene. Skriv søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden. Bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden.

Nyttige verktøy og dokumenter

Våre viktigste råd:

 • Ta kontakt med Innovasjon Norge i forkant av søknadsprosessen og diskuter med dem om dere bør søke på denne ordningen eller alternativt på Tilskudd til Miljøteknologi.
 • Forutsatt at dere har et godt prosjekt som tilfredsstiller kravene til ordningen og har en pilotkunde under ermet, er sannsynligheten stor for at dere lykkes med søknaden. Kravet om formelt kundesamarbeid gjør det litt vanskeligere å tilfredsstille kravene for søkerne, noe som gjør at Innovasjon Norge sjeldnere er “tomme for penger” i denne ordningen.
 • Søknadsprosessen er en utmerket mulighet for dere til å “close” et kundesamarbeid. Nøkkelpersoner hos en pilotkunde vil ofte se på en deltagelse i et slikt prosjekt som spennende, og siden søknaden krever et kundesamarbeid kan dette brukes av disse nøkkelpersonene til å få gjennomslag i sin bedrift.
 • En søknad krever at pilotkunden er på plass før søknaden sendes inn. Dette kan typisk gjøres ved å signere en intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI) eller alternativt en bekreftelse fra kunde på e-post eller brev. Samarbeidet formaliseres i en tre-parts avtale etter tilsagn. Det er viktig å være klar over at Innovasjon Norge krever juridisk bindende avtaler før de betaler ut tilskudd. Intensjonsavtaler er ikke juridisk bindende.
 • Søk kun på prosjekter som bringer dere videre i den strategiske retningen dere ønsker å gå! Ikke gå i fellen med å etablere et samarbeid med en kunde som ikke er i kjernen av selskapsstrategien, kun for å få støtte.
 • Dette er en ordning for litt mer modne selskaper så det er nødvendig å svare på alle kriteriene for tilskudd hos til Innovasjon Norge, men kriteriene om utløsende effekt, internasjonal potensiale og innovasjonshøyde er ekstra viktige. Sørg for å få frem det unike med løsningen, samt risikoaspektene (både teknisk og marked) godt.
 • Dersom dere som selskap er relativt solide, vil Innovasjon Norge typisk vurdere et Innovasjonslån som et alternativ (eller supplement) til å gi tilskudd. De vil typisk ta opp dette temaet med dere underveis i søknadsbehandlingen. Forbered dere på hvordan dere skal argumentere for at de bør tilby dere mest mulig tilskudd uten å være helt avvisende til at deler av støtten kan komme i form av lån.

Mulige ordninger etter Innovasjonskontrakt:

Les neste Innovasjonslån

Hva er og hvordan søker dere innovasjonslån fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.