Tilskudd til Kommersialisering

Tilskudd til Kommersialisering

Sist oppdatert: 29.07.2022 Lesetid: 3 min

Etter dere har konkludert med at det finnes et marked for produktet eller tjenesten og bestemt dere for å utvikle og kommersialisere løsningen, anbefaler vi å søke om Kommersialiseringstilskudd. Dette kan dere også søke på uten først å ha gått veien om Markedsavklaringstilskudd.

Tilskuddet kan brukes til et relativt bredt spekter av aktiviteter fra utvikling av forretningsmodell, utvikling av første versjon av produktet/tjenesten og lansering i markedet.

Det kan også være aktuelt å søke om Oppstartslån i denne fasen, men søk alltid Kommersialiseringstilskudd først, deretter eventuelt Oppstartslån.

Rammevilkår for ordningen

  • Maksimalt tilskudd: kr. 700.000,-. (fratrukket eventuelt Markedsavklaringtilskudd dere har mottatt).
  • Opptil 50% av godkjente kostnader dekkes.
  • Tilskuddet kan dekke både interne (lønn) og eksterne kostnader (inntil 50% kan utbetales på forskudd, 30% når minst 50% av prosjektkostnaden er påløpt, resten ved sluttrapport)

Våre viktigste råd:

  • Dette er en ordning vi anbefaler alle oppstartsselskaper å søke om.
  • Søk Kommersersialiseringstilskudd direkte i stedet for å gå veien om Markedsavklaringstilskudd hvis dere allerede har fått bekreftet markedsaksept, dere har et gründerteam og egenfinansiering for å dekke søknaden på plass.
  • Så sant mulig, bruk tilskuddet til å utvikle første versjon av produktet/tjenesten (gjerne en MVP) og få på plass de første betalende pilotkundene. Da har dere dokumentert "product-market fit", og det er en viktig bekreftelse både for dere selv og fremtidige investorer. Dette vil også gi dere et forsprang i forhold til de større tilskuddsordningene til Innovasjon Norge, slik som f.eks. Tilskudd til innovasjonskontrakter
  • Søk om Kommersialiseringstilskuddet før dere eventuelt søker om Oppstartslån. Dersom dere får innvilget Oppstartslån, så mister dere muligheten til å søke Kommersialiseringstilskudd.
  • Prosessen med å søke om Kommersialiseringstilskudd er mer omfattende enn prosessen for markedsavklaring. Vårt viktigste råd er at dere tar dere tiden til å gjøre den grundig fordi verdien og læringen av å gjennomføre søknadsprosessen er stor utover tilskuddet dere eventuelt får fra Innovasjon Norge.

Hvordan effektivt søke Kommersialiseringstilskudd?

I tabellen under finner dere våre forslag til hvordan dere tilpasser vår 10 steg for en effektiv søknadsprosess for å lykkes med å få tilslag på søknaden.

Steg Innhold Tilpasning
#1 Henvendelse til Vekst- og Gründersenteret Som forberedelse til samtalen, bør du lese deg opp på Kommersialiseringstilskudd hos Innovasjon Norge.
#2 Utkast til Prosjektpresentasjon Ingen endring.
#3 Første møte med saksbehandler Ingen endring.
#4 Bli kjent i søknadsportalen Ingen endring.
#5 Lag vedlegg til søknaden Ingen endring.
#6 Skriv søknaden Skriv søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden.
Bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden.
#7 Andre møte med saksbehandler Ingen endring.
#8 Send inn søknaden Ingen endring.
#9 Proaktiv oppfølging og hjelp Ingen endring.
#10 Panelvurdering Ikke relevant for Kommersialiseringstilskudd.

Lykke til med søknaden!

Mulige ordninger etter Kommersialiseringstilskudd:

Les neste Oppstartslån

Hva er og hvordan søker dere Oppstartslån fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.

Les neste Tilskudd til Innovasjonskontrakt

Hva er og hvordan søker dere tilskudd til Innovasjonskontrakt, "Innovasjonstilskudd" fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.

Les neste Tilskudd til Miljøteknologi

Hva er og hvordan søker dere tilskudd til miljøteknologi, "Miljøteknologiordningen" fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.

Les neste Innovasjonslån

Hva er og hvordan søker dere innovasjonslån fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.