2. Offentlig finansiering

Tilskudd til Kommersialisering

Sist oppdatert: 25.06.2021. Estimert lesetid: 4 minutter.

Etter at dere har konkludert med at det finnes et marked for produktet eller tjenesten og dere har bestemt dere for å utvikle og kommersialisere løsningen, anbefaler vi dere å søke om Kommersialiseringstilskudd. Dette kan dere også søke på uten først å ha gått veien om Markedsavklaringstilskudd.

Tilskuddet kan brukes til et relativt bredt spekter av aktiviteter fra utvikling av forretningsmodell, utvikling av første versjon av produktet/tjenesten og lansering i markedet.

Det kan også være aktuelt å søke om Oppstartslån i denne fasen, men søk alltid Kommersialiseringstilskudd først, deretter eventuelt Oppstartslån.

Rammevilkår for ordningen

  • Maksimalt tilskudd: kr. 700.000,-. (fratrukket eventuelt Markedsavklaringtilskudd dere har mottatt).
  • Opptil 50% av godkjente kostnader dekkes.
  • Tilskuddet kan dekke både interne (lønn) og eksterne kostnader (inntil 50% kan utbetales på forskudd, 30% når minst 50% av prosjektkostnaden er påløpt, resten ved sluttrapport)


Våre viktigste råd:

  • Dette er en ordning vi anbefaler alle oppstartsselskaper å søke om
  • Søk Kommersersialiseringstilskudd direkte istedet for å gå veien om Markedsavklaringstilskudd hvis dere allerede har fått bekreftet markedsaksept, dere har et gründerteam og egenfinansisering for å dekke søknaden på plass.
  • Så sant mulig, bruk tilskuddet til å utvikle første versjon av produktet/tjenesten (gjerne en MVP) og få på plass de første betalende pilotkundene. Da har dere dokumentert "product-market fit", og det er en viktig bekreftelse både for dere selv og fremtidige investorer. Dette vil også gi dere et forsprang i forhold til de større tilskuddsordningene til Innovasjon Norge, slik som f.eks. Tilskudd til innovasjonskontrakter
  • Søk om Kommersialiseringstilskuddet før dere eventuelt søker om Oppstartslån. Dersom dere får innvilget Oppstartslån, så mister dere muligheten til å søke Kommersialiseringstilskudd.
  • Prosessen med å søke om Kommersialiseringstilskudd er mer omfattende enn prosessen for markedsavklaring. Vårt viktigste råd er at dere tar dere tiden til å gjøre den grundig fordi verdien og læringen av å gjennomføre søknadsprosessen er stor utover tilskuddet dere eventuelt får fra Innovasjon Norge.


Hvordan effektivt søke Kommersialiseringstilskudd?

I tabellen under finner dere våre forslag til hvordan dere tilpasser vår 10 steg for en effektiv søknadsprosess for å lykkes med å få tilslag på søknaden.

Steg Innhold Tilpasning
#1 Henvendelse til Vekst- og Gründersenteret Som forberedelse til samtalen, bør du lese deg opp på Kommersialiseringstilskudd hos Innovasjon Norge.
#2 Utkast til Prosjektpresentasjon Ingen endring.
#3 Første møte med saksbehandler Ingen endring.
#4 Bli kjent i søknadsportalen Ingen endring.
#5 Lag vedlegg til søknaden Ingen endring.
#6 Skriv søknaden Skriv søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden.
Bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden.
#7 Andre møte med saksbehandler Ingen endring.
#8 Send inn søknaden Ingen endring.
#9 Proaktiv oppfølging og hjelp Ingen endring.
#10 Panelvurdering Ikke relevant for Kommersialiseringstilskudd.

Lykke til med søknaden!

Mulige ordninger etter Kommersialiseringstilskudd:

Les neste:Oppstartslån
Hva er og hvordan søker dere Oppstartslån fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.
Les neste:Tilskudd til Innovasjonskontrakt
Hva er og hvordan søker dere tilskudd til Innovasjonskontrakt, "Innovasjonstilskudd" fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.
Les neste:Tilskudd til Miljøteknologi
Hva er og hvordan søker dere tilskudd til miljøteknologi, "Miljøteknologiordningen" fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.
Les neste:Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021
Hva er og hvordan søker dere Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021 fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.
Les neste:Innovasjonslån
Hva er og hvordan søker dere innovasjonslån fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.