Tilskudd til Markedsavklaring

Tilskudd til Markedsavklaring

Sist oppdatert: 28.07.2022 Lesetid: 3 min

Tilskudd til Markedsavklaring er ordningen mange gründere har som sitt første møte med Innovasjon Norge når de skal ha støtte. Ordningen skal hjelpe dere med å få testet om det finnes et marked for produktet og markedets betalingsvilje.


Rammevilkår for ordningen

  • Maksimalt tilskudd: kr. 100.000,-
  • Opptil 100% av godkjente kostnader dekkes
  • Dekker kun eksterne kostnader (50% kan utbetales på forskudd, resten ved godkjent sluttrapport)
  • Omtrent 50% av søknadene blir innvilget


Våre viktigste råd:

  • Siden tilskuddsbeløpet kun kan dekke eksterne kostnader så egner ordningen seg best for oppstartsselskaper som faktisk ønsker å gjennomføre en markedsavklaring ved bruk av eksterne ressurser i forkant av utvikling av et produkt eller tjeneste.
  • Siden tilskuddsbeløpet er begrenset til kr. 100.000,- er det lurt å vurdere om det er verdt innsatsen å søke denne ordningen eller om dere heller bør gå rett på en søknad om kommersialiseringstilskudd.
  • Selv om Innovasjon Norge oppgir at vedlegg til søknaden ikke blir vurdert, anbefaler vi likevel at dere lager noen vedlegg som en del av søknaden. Saksbehandler kommer til å lese disse og ta de med i sin vurdering.
  • Før du søker må du ha stiftet og registrert selskapet. Hjelp til dette finner du i kapittelet: Selskapsetableringen.


Hvordan effektivt søke Markedsavklaringstilskudd?

Søknaden og søknadsprosessen til markedsavklaringstilskudd er relativ enkel i forhold til de andre ordningene. Dere kan derfor forenkle søknadsprosessen noe sammenlignet med den generelle. I tabellen under finner dere våre forslag til hvordan dere tilpasser vår 10 steg for en effektiv søknadsprosess for Tilskudd til Markedsavklaring

Steg Innhold Tilpasning
#1 Henvendelse til Vekst- og Gründersenteret Som forberedelse til samtalen, bør du lese deg opp på Markedsavklaringstilskudd på Innovasjon Norges nettsider.
#2 Utkast til prosjektpresentasjon Presentasjonen trenger ikke være omfattende men bør inneholde en slide med Business Model Canvas.
#3 Første møte med saksbehandler Avtal et møte direkte med Vekst- og Gründersenteret. Det er også dem som er beslutningsorgan for denne ordningen.
#4 Bli kjent i søknadsportalen Søknadssiden for denne ordningen inneholder flere informative videoer dere bør ta dere tid til å se.
#5 Lag vedlegg til søknaden Kombiner gjerne vedlegg 1 og 2, selskaps- og prosjektpresentasjon. Vedlegg 3-6 er ikke relevante for Markedsavklaringstilskudd.
#6 Skriv søknaden Skriv søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden for Markedsavklaringstilskudd.
Bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden.
For å estimere kostnadene i prosjektet, benytt dere av Prosjektestimering - Markedavklaringstilskudd .
#7 Andre møte med saksbehandler Ikke relevant for Markedsavklaringstilskudd.
#8 Send inn søknaden Ingen tilpasning.
#9 Proaktiv oppfølging og hjelp Ingen tilpasning.
#10 Panelvurdering Ikke relevant for Markedsavklaringstilskudd.
Lykke til med søknaden!Mulige ordninger etter Markedsavklaringstilskudd:

Les neste Tilskudd til Kommersialisering

Hva er, og hvordan søker dere, Tilskudd til Kommersialisering eller "Kommersialiseringstilskudd" fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.