Tilskudd til Markedsavklaring

Tilskudd til Markedsavklaring

Sist oppdatert: 10.03.2023 Lesetid: 2 min

Tilskudd til Markedsavklaring er ordningen mange gründere har som sitt første møte med Innovasjon Norge når de skal ha støtte. Ordningen skal hjelpe dere med å få testet om det finnes et marked for produktet og markedets betalingsvilje.


Rammevilkår for ordningen

 • Maksimalt tilskudd: kr. 100.000,-
 • Opptil 100% av godkjente kostnader dekkes
 • Selskapet må være yngre enn 5 år (selskaper yngre enn 3 år blir prioritert).
 • Dekker kun eksterne kostnader (50% kan utbetales på forskudd, resten ved godkjent sluttrapport)
 • Omtrent 50% av søknadene blir innvilget

Hvordan effektivt søke Markedsavklaringstilskudd?

Les dere opp på Markedsavklaringstilskudd hos Innovasjon Norge. Følg deretter stegene i 10 steg for en effektiv søknadsprosess for å søke Markedsavklaringstilskudd.

Du må fylle ut samme søknadsskjema som for andre ordninger, men det er ingen forventninger om at du har kommet like langt i reisen for å få tilskuddet. Blant annet legges det liten vekt på finansieringsplaner og perioderegnskap.

Nyttige verktøy og dokumenter


Våre viktigste råd:

 • Bruk tilskuddet til å bekrefte betalingsvilligheten til tidligkjøpere ("early adopters").
 • Bruk rådgiver tidlig i prosessen og få hjelp til å fokusere på innhold i søknaden som er viktig for denne ordningen og ikke ordningene for litt mer modne selskap.
 • Siden tilskuddsbeløpet kun kan dekke eksterne kostnader så egner ordningen seg best for oppstartsselskaper som faktisk ønsker å gjennomføre en markedsavklaring ved bruk av eksterne ressurser i forkant av utvikling av et produkt eller tjeneste.
 • Siden tilskuddsbeløpet er begrenset til kr. 100.000,- er det lurt å vurdere om det er verdt innsatsen å søke denne ordningen eller om dere heller bør gå rett på en søknad om kommersialiseringstilskudd. Forskjellen mellom disse to er at det i kommersialiseringstilskuddet kun er 50% av kostnadene som dekkes.
 • Selv om Innovasjon Norge oppgir at vedlegg til søknaden ikke blir vurdert, anbefaler vi likevel at dere lager noen vedlegg som en del av søknaden. Saksbehandler kommer til å lese disse og ta de med i sin vurdering.
 • Før du søker må du ha stiftet og registrert selskapet. Hjelp til dette finner du i kapittelet: Selskapsetableringen.


Mulige ordninger etter Markedsavklaringstilskudd:

Les neste Tilskudd til Kommersialisering

Hva er, og hvordan søker dere, Tilskudd til Kommersialisering eller "Kommersialiseringstilskudd" fra Innovasjon Norge? Her finner dere vårt forslag til søknadsprosess inkludert verktøy for å hjelpe til med søknadsutformingen.