2. Offentlig finansiering

IN - Oppstartslån

Sist oppdatert: 03.05.2021. Estimert lesetid: 4 minutter.

Etter at dere har gjennomført et markedsavklarings- og et kommersialiseringsprosjekt kan det være aktuelt for dere å søke Oppstartslån.

Hensikten med Oppstartlån er å finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer midler til selskapet enn et tilskudd.

Rammevilkår for ordningen

 • Lånebeløpet er minimum 500.000 og maksimalt 1,5 millioner kroner
 • Krav til egenkapital på 40% av total prosjektfinansiering
 • Kausjon tilsvarende 20% av lånebeløpet
 • Lånet er avdragsfritt i fire år, og etter fire år skal lånet tilbakebetales i sin helhet
 • Rentefritt i to år, deretter 3,95 % rente.
 • Utbetales i takt med innskudd av den private kapitalen (min. 500.000 kroner / tranche)
 • Ingen betalingsanmerkninger på bedriften, nøkkelpersoner eller kausjonist
 • Kausjon på 20 %, solidaransvar
 • Betjeningsevne må sannsynliggjøres i forhold til renter i år 3 og 4
 • Plan som sannsynliggjør innfrielse etter år fire

Våre viktigste råd:

 • Hvis dere ikke har søkt om markeds- eller kommersialiseringstilskudd anbefaler vi sterkt at dere undersøker disse ordningene før dere søker om Oppstartslån. Hvis dere får innvilget Oppstartslån faller retten til de to foregående ordningene bort.
 • Generelt anbefaler vi at dere først forsøker å få tilskudd fremfor lån i denne fasen i selskapsutviklingen, men det finnes unntak. Betraktninger rundt dette kan dere lese om i delkapittelet “Skal dere søke på lån eller Tilskudd”.
 • Hvis dere skal søke lån, sørg for at dere søker lån for kostnader dere ikke kan få dekket av tilskudd og skattefunn.
 • Oppstartslån kan være et godt alternativ til å dekke inn merkostnader, eller omkringsliggende kostnader, til prosjektet dere har fått dekket under kommersialiseringstilskudd eller andre tilskudd. Eksempler på dette kan være kunderettede aktiviteter, markedsføring, produksjon av første serie med kommersielle produkter (HW) eller tilsvarende.
 • I søknadsvurderingen blir det lagt ekstra vekt på bedriftens betjeningsevne, søknaden må sannsynliggjøre at dere vil ha kraftig vekst i inntekt i løpet av prosjektperioden.
 • Dersom dere har gjennomført et prosjekt med kommersialiseringsmidler er det viktig å være klar over at oppstartslånet blir avkortet med tilskuddsbeløpet fra kommersialiseringstilskuddet.

Hvordan effektivt søke Oppstartslån?

I tabellen under finner dere våre forslag til hvordan dere tilpasser vår 10 steg for en effektiv søknadsprosess for å treffe på søknaden om oppstartslån.

Steg Innhold Tilpasning
#1 Pitch og diskusjon med Vekst og Gründersenteret Som forberedelse til pitchen, bør du lese deg opp på Oppstartslån hos Innovasjon Norge.
#2 Utkast til Prosjektpresentasjon Inkluder informasjon om finansiell utvikling de neste 5 årene og eiere i presentasjonen
#3 Første møte med saksbehandler Ingen endring
#4 Bli kjent i søknadsportalen Ingen endring
#5 Lag vedlegg til søknaden Hvis lånet kausjoneres av en person må følgende dokumenter legges ved i tillegg:
- Selvangivelse siste ligningsår
- Kopi av de siste to lønnslippene
#6 Skriv søknaden Skriv søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden.
Bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden.
#7 Andre møte med saksbehandler Ingen endring
#8 Send inn søknaden Ingen endring
#9 Proaktiv oppfølging og hjelp Ingen endring
#10 Panelvurdering Ikke relevant

Lykke til med søknaden!

Mulige ordninger etter Oppstartslån:

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.