2. Offentlig finansiering

IN - Tilskudd til Markedsavklaring

Sist oppdatert: 10.05.2021. Estimert lesetid: 5 minutter.

Tilskudd til Markedsavklaring er ordningen de fleste gründere har som sitt første møte med Innovasjon Norge når de skal ha støtte. Ordningen skal hjelpe dere med å få testet om det finnes et marked for produktet og markedets betalingsvilje.


Rammevilkår for ordningen

  • Maksimalt tilskudd: kr. 100.000,-
  • Opptil 100% av godkjente kostnader dekkes
  • Dekker eksterne kostnader (50% kan utbetales på forskudd, resten ved godkjent sluttrapport)


Våre viktigste råd:

  • Som nyoppstartet selskap anbefaler vi at dere søker denne ordningen uansett. I tillegg til at dere får dekket en del kostnader knyttet til den første interaksjonen med markedet, hjelper søknadsprosessen dere godt i gang med selskapets strategi og forretningsmodell.
  • Midlene egner seg godt til å etablere MVP som dere kan diskutere med kunder.
  • Relativt mange får støtte. Omtrent 50% av søknadene får tilslag.
  • Selv om Innovasjon Norge oppgir at vedlegg til søknaden ikke blir vurdert, anbefaler vi likevel at dere lager vedleggene som en del av søknadsutformingen og tankeprosessen deres og legger disse ved søknaden. Saksbehandler kommer til å lese disse og ta de med i sin vurdering.
  • Før du søker må du ha stiftet og registrert selskapet. Hjelp til dette finner du i kapittelet Selskapsetableringen.


Hvordan effektivt søke Markedsavklaringstilskudd?

Søknaden og søknadsprosessen til tilskudd til markedsavklaring er relativ enkel i forhold til de andre ordningene. Dere kan derfor forenkle søknadsprosessen noe. I tabellen under finner dere våre forslag til hvordan dere tilpasser vår 10 steg for en effektiv søknadsprosess for tilskudd til markedsavklaring

Steg Innhold Tilpasning
#1 Pitch og diskusjon men Vekst og Gründersenteret Som forberedelse til pitchen, bør du lese deg opp på markedsavklaringstilskudd på Innovasjon Norges nettsider.
#2 Utkast til prosjektpresentasjon Presentasjonen bør også inneholde en slide med Business Model Canvas.
#3 Første møte med saksbehandler Avtal et møte direkte med Vekst- og Gründersenteret
#4 Bli kjent i søknadsportalen Søknadssiden for denne ordningen inneholder flere informative videoer dere bør ta dere tid til å se
#5 Lag vedlegg til søknaden Kombiner vedlegg 1 og 2, selskaps og prosjektpresentasjonen. Vedlegg 3-6 er ikke relevante for Markedsavklaringstilskudd.
#6 Skriv søknaden Skriv søknaden i denne hjelperen som inneholder alle overskrifter og hjelpetekster fra søknadssiden for Markedsavklaringstilskudd.
Bruk dette egenvurderingsskjemaet underveis for å gjøre en egenvurdering av søknaden.
For å estimere kostnadene i prosjektet, benytt dere av IN Project Cost Estimation - "Markedsavklaringstilskudd" - Norwegian
#7 Andre møte med saksbehandler Ikke relevant for Markedsavklaringstilskudd
#8 Send inn søknaden Ingen tilpasning
#9 Proaktiv oppfølging og hjelp Ingen tilpasning
#10 Panelvurdering Ikke relevant for Markedsavklaringstilskudd.

Lykke til med søknaden!

Mulige ordninger etter Markedsavklaringstilskudd:

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.