Oppstarten

Introduksjon

Sist oppdatert: 10.03.2023 Lesetid: 5 min


Veien til å skape et suksessfullt internasjonalt selskap vil alltid være humpete og full av motgang. Statistisk sett vil de fleste som starter et selskap mislykkes, mest sannsynlig på grunn av en rekke klassiske feiltrinn, eller mangel på suksessfaktorer:

  1. Feilet på ansettelser - fikk ikke med mennesker med riktig kompetanse og rette holdninger
  2. Klarte ikke skape et produkt eller en tjeneste som kundene virkelig elsket
  3. Hentet for mye eller for lite kapital fra feil investorer
  4. Klarte ikke å holde fokus, prøvde å gjøre for mange ting samtidig
  5. Brukte nesten all tid på produktet, og lite eller ingen tid på kunder og marked
  6. Klarte ikke å skape en god bedriftskultur
  7. Hadde ikke den rette personen til å lede selskapet
  8. Rotet det til ved å ikke ha system og kontroll på de formelle og administrative sidene av selskapsbyggingen

Entrepedia gir dere gode råd og veiledning som kan hjelpe dere til å unngå de største fallgruvene. Og ikke minst gir vi dere tilgang til gode maler, vertøy og eksempler som skaper orden i sysakene og øker sjansen for suksess.

Hør Geir Førre og Oliver Halvorsrød fortelle om hvorfor Entrepedia ble laget og hva det er:

Entrepedia hjelper deg i gang

Ved å bruke Entrepedia gjør dere arbeidet med en startup effektivt, profesjonelt og skalerbart allerede fra starten av. Da vil selskapet bruke minimalt med tid på alle de kjedelige, men nødvendige detaljene og prosessene som må på plass for å ha god oversikt. Et profesjonelt selskap med god oversikt og etablerte rutiner vil alltid være attraktivt, både for kunder, med-gründere, investorer og ansatte.

Dette kapittelet inneholder praktiske råd, dokumenter og podcaster rettet mot selskaper i den første fasen av oppstarten. Følger dere rådene, og bruker dokumentene, så har dere dekket mye av formalitetene selskapet trenger de første 6-9 månedene.

Entreprenørskap og selskapsetablering er ikke en lineær aktivitet, og det er heller ikke strukturen for innholdet i denne modulen. Innholdet er delt inn i flere underavsnitt, og dere bør gjøre dere kjent med hele innholdet. Vi anbefaler at dere lytter til hva Øyvind Janbu og Geir Førre tenkte i forbindelse med etableringen av Energy Micro.

Kort om kapitlene:

Gründerne – hvilke betraktninger dere bør gjøre rundt sammensetning av gründerteamet og de første ansatte. Vi gir også råd om eierskapsfordeling og forhold dere gründere mellom, samt råd om lønn og insentiver i oppstartfasen.

Selskapsetableringen – det dere trenger av informasjon rundt obligatoriske selskapsdokumenter, samt andre viktige dokumenter som bør være på plass i forbindelse med etableringen. Vi gir også råd om valg av navn på selskapet og beskyttelse av dette.

Finansiering i oppstartsfasen – hvordan dere kan finansiere den første fasen av selskapsutviklingen fram til dere har investorer eller har nok kunder. Vi dekker utfordringer dere må passe på dersom dere starter selskapet i parallell med eksisterende jobb, bootstrapping og ikke minst hvilke muligheter dere har til å søke offentlige støtteordninger.

Finn første kunde – vi forklarer hvorfor og hvordan dere skal jobbe med potensielle kunder de første månedene, selv om dere ennå ikke har et produkt å selge. Vi gir praktiske råd om valg av fremgangsmåte.

Finn første investor – vi beskriver i detalj en prosess for å finne og lande din første investor. Hva vil investorer forvente og hvilke avtaler trenger dere? Hvorfor er bakgrunnssjekk av investorene viktig?

Styret og andre hjelpere – vi guider dere gjennom hvilke hjelpere dere kan finne og hvordan de kan hjelpe dere med å komme i gang.

Strukturert fra start – vi gir praktiske råd og verktøy om hvordan dere skal sørge for å bli et strukturert og veldrevet selskap allerede fra start.