1. Oppstarten

Offentlige støtteordninger

Sist oppdatert: 21.07.2021. Estimert lesetid: 3 minutter.


Norge er i verdenstoppen på støtteordninger for både etablert næringsliv oppstartsselskaper. Gjort riktig så vil alle oppstartsselskaper med et godt team og en god ide klare å skaffe ganske mye offentlig finansiering.

For å få en komplett oversikt over de mest relevante ordningene, også i en senere fase av selskapsreisen, ta en titt på modulen Offentlig finansiering.

Det er flott at vi i Norge har gode støtteordninger til forskning og innovasjon, både for det etablerte næringslivet og oppstart- og vekstselskaper. Mange oppstartsselskaper burde bli flinkere til å utnytte mulighetene som ligger i offentlig finansiering, mens andre er overforbrukere. Noen selskaper har lært seg alle triksene i boka, og søker på så mange programmer, både i og utenfor Norge, at de nesten er fullfinansiert på offentlig støtte. Dette er galt av flere grunner:

 • Det er misbruk av felleskapets penger
 • Slike støtteordninger krever både at det er et nytt prosjekt det søkes om, og at finansieringen fra det offentlige skal være utløsende for prosjektet. Effekten er at selskapet gjør for mange forskjellige ting og blir ufokusert

Det er relativt mange oppstartsselskaper i Norge, som etter vår oppfatning misbruker fellesskapets penger som beskrevet over. Utover å være uetisk, har vi enda til gode å se noen av disse selskapene lykkes skikkelig. Offentlige penger kan fort bli et dop som medfører feilaktige prioriteringer og manglende fokus.

Vår oppfordring er selvsagt å utnytte de mulighetene som ligger i de offentlige støtteordningene, men gjør dette på en forsvarlig måte, og ikke slik at dere mister fokus. Tenk alltid at det dere gjør skal tåle førsteside-testen - at alt dere gjør kan omtales på førstesiden av landets aviser uten at dere får trang til å krype ned i et sort hull.

Altinn har laget en oversikt over støtteordninger. Den er omfattende og gir deg oversikt over alle mulige støtteordninger i Norge.

Mange av støtteordningene som står omtalt på Altinn sin side er irrelevante for et nyetablert selskap. Vi vil i dette avsnittet kun beskrive de mest relevante ordningene for et selskap de første 1-2 årene.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er den største og viktigste offentlige støttespilleren for norske oppstartsselskaper. De har flere ulike tilbud til norske gründere, i form av tilskudd, lån, rådgivning og internasjonalt nettverk.

For selskaper i den tidligste fasen er følgende ordninger relevante:


For å få en dypere innsikt i Innovasjon Norge, hvordan dere går frem for å effektivt gjennomføre en søknadsprosess samt mer omtale av flere ordninger, gå til kapittelet Innovasjon Norge som ligger under modulen Offentlig FinansieringRegionale distriktsmidler og fylkeskommunale støtteordninger

Det finnes muligheter til også å søke regionale distriktsmidler. Dere kan søke om forprosjekt og prosjekt gjennom Innovasjon Norge Regionale Distriktsmidler.

Det finnes også en oversikt over regionale midler hos Regionalforvaltning.no Søk på deres fylke og se om det finnes relevante programmer for dere.


Forskningsrådet

Forskningsrådet tildeler årlig mange milliarder kroner til forskning og innovasjon. Mesteparten av midlene støtter forskningsprosjekter i universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Det viktigste programmet i Forskningsrådet for oppstartsbedrifter er Skattefunn. Her er oversikt over alle de andre programmene: Forskningsrådets programmer. Under omtaler vi Skattefunn samt de andre ordningene til Forskningsrådet, som vi mener kan være relevante for oppstartsselskaper.


Skattefunn

Her kan dere lese detaljer om Skattefunn.

Skattefunn er kanskje den aller viktigste støtteordningen for næringslivet i Norge, fordi den favner så bredt og er i sum på ca. 5 milliarder kroner årlig.

Viktige elementer:

 • Er en rettighetsbasert ordning forutsatt godkjent prosjekt
 • Er en skatterefusjonsordning, men bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt som et tilskudd etterskuddsvis
 • Kan søke på ett eller flere konkrete FoU-prosjekter med prosjektkostnader totalt opptil 25 millioner kroner
 • Kan søke om prosjekter med opptil 3(4) års varighet
 • 19% av prosjektkostnadene blir dekket
 • Maksimal timesats for egenutført FoU: kr. 700,-

Våre viktigste råd:

 • Alle oppstartsselskaper innenfor teknologi bør kunne ha prosjekter som kvalifiserer, derfor ingen unnskyldning for ikke å søke!
 • Der bør søke tidlig på året i tilfelle søknaden blir avslått. Da har dere tid til å justere søknaden og sende på nytt, alternativt sende søknad om et annet prosjekt
 • Merk at en revisor må attestere på skattefunn-rapport i forbindelse med Skattemeldingen, uavhengig av om dere har valgt å ha revisjon av årsregnskapet eller ikke
Les neste:Kundebetalt utvikling
Hvilke fordeler og fallgruver er det å få kundene til å finansiere deler av produktutviklingen deres? Hvordan kan dere tenke rundt prisingen av produktet for de første kundene og er Crow-sourcing noe for dere?