Finn første kunde

Finn første kunde

Sist oppdatert: 21.07.2022 Lesetid: 2 min

Forpliktelsen fra en kunde til å betale for produktet, er den beste bekreftelsen dere kan få, og en milepæl det er verdt å feire. For å få den første kundesignaturen, må dere ut og selge!

Prosessen med å signere med den første kunden kan variere avhengig av hva slags produkt dere tilbyr, hvilken bransje dere er i og ikke minst kunden selv. Men likhetene i salgs-håndverket er langt flere enn forskjellene. Målet med kapittelet er å gi dere et rammeverk og kunnskap nok til å etablere deres egen måte å jobbe på, slik at dere effektivt kan lande deres første kunde.

Salg er for mange forbundet med ubehag, men dere MÅ komme i gang heller FØR enn senere. Heldigvis så finnes det flere kunnskapsrike rollemodeller i Norge, hør Heidi Frost Eriksen, tidligere CEO i GrepS sine beste tips.Mange mener at salg mot et annet selskap, «Business to Business (B2B)» er veldig forskjellig fra salg til sluttbrukere «Business to Consumer (B2C)». Felles for salg i både B2B og B2C er det menneskelige og kundesentriske, som vil være viktig for å få de første kundene på plass. I dette kapittelet kommer vi hovedsakelig til å dekke B2B-salg, fordi den store majoriteten av norske teknologiselskaper er B2B selskaper. Vi gir likevel en kort innføring i B2C salg i artikkelen Salg mot sluttbrukere (B2C).

B2C salg skiller seg fra B2B salg primært på disse områdene:

 • B2B:
  • Som oftest mange personer som skal være med å ta beslutningen om å kjøpe fra dere
  • Beslutningssyklusene kan være lange
  • Kundene har en prosess for å gjennomføre kjøpet, og kjøpet må gi en kvantifiserbar verdi for kunden
  • Å bygge gode relasjoner med kunden er viktig for å lykkes
 • B2C :
  • Det er ofte kun én person som gjør beslutningen om å kjøpe
  • Salget avgjøres og gjennomføres som oftest direkte, på stedet om det er et fysisk utsalgssted, eller på nett
  • Prosessen er drevet av følelser som behov, nysgjerrighet, status mm.
  • Følelsene som produktet og markedsbudskapet gir, er veldig viktig
Les neste Salg i oppstartsfasen

Hvordan skal dere forholde dere til salg, og salgsarbeidet, i en tidlig fase av selskapsreisen deres? Hvilke verdier ønsker dere å få ut av de første kundene og hvordan ser den perfekte selger ut i et oppstartselskap?