Finn første investor

Finn første investor

Sist oppdatert: 14.11.2022 Lesetid: 2 min

Å skaffe investorer til selskapet kan være noe av det mest uforutsigbare dere må gjøre som entreprenører. Investorer er ikke en uniform gruppe, og de opptrer sjeldent på en forutsigbar og logisk måte. For å øke sannsynligheten for å få på plass den rette investoren, må dere derfor ta kontroll på alle deler av prosessen det er mulig å ta kontroll på.

I dette kapittelet beskriver vi en måte som gjør prosessen strukturert og effektiv. Vi vil hjelpe deg med gode tips og verktøy som kan ta deg i mål med å finne din første investor, en viktig alliert, og muligens gi dere forløsende kompetanse til den videre utviklingen av selskapet.

Her er to podcaster vi anbefaler å høre før du leser videre:

Det finnes eksempler på at store teknologiselskaper er bygget uten investorer (for eksempel Microsoft), men for de fleste er det ikke mulig eller hensiktsmessig å bygge selskapet uten ekstern finansiering. I kapittelet Finansiering i oppstartsfasen beskriver vi andre alternative fiansieringskilder.


Dette kapitelet kan også lastes ned i sin helhet i pdf ved å følge denne linken: Finn Første Investor PDF.pdf

Les neste Om Investorprosessen

Hvem har ansvar for kapitalinnhentingsprosessen på teamet? Hvor mye kapital til hvilken prising skal dere hente? Og sist men ikke minst, hvor lang tid kan det ta og hvilke steg kommer prosessen til å inneholde.