I etterkant av investorprosessen

I etterkant av investorprosessen

Sist oppdatert: 26.07.2022 Lesetid: 3 min


Hva er veien videre for dere som har lykkes med å få investor(er) ombord?

Det er et uttrykk i Silicon Valley som sier "Always be Raising", som betyr at dere "alltid" skal være åpen for å ta om bord nye investorer. En annen "sannhet" er at de beste øyeblikkene å hente penger er når dere ikke trenger dem. Begge "sannhetene" er riktige og viktige, men ikke tolk dem for bokstavelig. En kan ikke gjennomføre emisjoner hele tiden, og kapital skal tross alt hentes etter behov.

Vår tolkning av dette er at dere kontinuerlig skal bygge og ivareta gode relasjoner med eksisterende og fremtidige investorer. Får dere henvendelser fra interessante investorer, prøv å utvikle en tillitsfull relasjon med dem. Dersom dere vet at dere mest sannsynlig skal hente penger de kommende 12 måneder bør det kanskje vurderes om investoren kan være en såkalt «corner-stone» investor i kommende runde og muligens forsere prosessen i tid. Alternativt kan dere bli enige om å ta opp kontakten igjen når det begynner å nærme seg tid for neste runde og holde investoren orientert ved å sende dem nyhetsbrev, invitere dem på selskapsarrangementer og lignende.

Hva gjør dere dersom dere ikke klarer å finne investorer?

Anbefalingene vi har gitt i dette kapittelet øker sannsynligheten for å finne investorer, men noen ganger kommer man ikke i mål. Hva gjør dere da? Gir opp?

Vi vil aldri råde gründere til å gi opp. Selv om oppskriften er fulgt til punkt og prikke kan det være gode grunner til at dere ikke fikk det til. I perioder råder det såpass stor pessimisme blant investorer at selv veldig gode selskaper sliter med å få finansiering. Ikke sjelden har gründere alt for høye forventninger om pris, noe som kan ødelegge prosessen. Det kan også være at dere, til tross for grundig arbeid med å identifisere riktige investorer, rett og slett bommet på hvem dere henvendte dere til.

Vårt råd er uansett at dere nå må ta en grundig evaluering av status og hva dere har lært i prosessen. Her bør dere søke råd hos erfarne entreprenører, investorer, inkubator-ledere etc. for å hjelpe dere med å beslutte veien videre. I en slik vurdering bør dere være modige nok til også å spørre dere selv følgende spørsmål:

  • Hadde vi for høye prisforventninger?
  • Var forberedelsene gode nok?
  • Gjorde vi en grundig nok jobb med investorlisten?
  • Var vi profesjonelle nok i prosessen?
  • Er selskapet liv laga?

Det siste spørsmålet kan oppleves som brutalt. Om deres startup er en av de med feil forutsetninger, kan ingen vite med sikkerhet. Det er bare hva dere mener om veien videre som er viktige nå.

Les neste Styret og andre hjelpere

Hvor kan dere søke hjelp og hvem kan hjelpe dere underveis?