De første ansatte i en startup

De første ansatte i en startup

Sist oppdatert: 01.07.2022 Lesetid: 3 min

Dersom dere har gjort en god jobb med å sette sammen et slagkraftig og bredt sammensatt gründerteam, har dere de beste forutsetninger for å kunne ansette mange dyktige mennesker i årene som kommer. Flinke mennesker liker å jobbe sammen med andre flinke mennesker.

Skal dere da umiddelbart gå i gang med å ansette flere? Sannsynligvis ikke! Nå gjelder det å få til så mye som mulig med så lite kapital som mulig, og det gjør dere sannsynligvis best ved å ikke ansette flere på en god stund.

Når dette er sagt, så finnes det noen ganger grunner til at du kan gå litt raskere frem, det kan for eksempel være:

 • Satsningen er i seg selv så omfattende at den kun kan gjennomføres på en fornuftig måte med et større team.
 • Gründer-teamet har erfaring fra tidligere vellykkede startups og kan håndtere en større kompleksitet på et tidligere stadie.
 • Dere er sikre på at dere kan skaffe kapital fra investor(er) ganske snart etter etableringen.


Råd knyttet til de første ansatte

Uansett om dere skal ansette flere mennesker på et tidlig eller senere tidspunkt, så gjelder følgende:

 • Det er kritisk for selskapet at de første ansatte er gode ansettelser.
 • Prøv alltid å finne de beste, helst bedre enn deg selv.
 • Vektlegg både kompetanse, erfaring, holdninger, motivasjon og personkjemi.
 • Tenk på at de første ansatte kanskje kommer til å bli vel så viktige for selskapet som deg selv og dine med-gründere.
 • Å være gründer ikke er en stilling. I det daglige har alle ansatte makt og myndighet i forhold til den rollen de har. Eierskapsmakt utøves på generalforsamlinger, ikke på ledermøter i selskapet.
 • Vær raus med å tilby nye ansatte medeierskap i selskapet. Tenk på at dersom dette blir en suksess, så skal det bli en økonomisk suksess for alle som har vært med å dra et tungt lass i årevis. Enda viktigere er det at en ansatt som er medeier både gjør en større innsats og er mer lojal (noe dere typisk vil trenge for å komme dere gjennom diverse kriser de neste årene). I dette avsnittet har vi skrevet mer om Ansatte som medeiere.
 • Prisen på aksjer du tilbyr nye ansatte i en tidlig fase bør være lav, gjerne lik prisen ved siste emisjon. I praksis bestemmer dere selv hva dere mener er en riktig pris. Det er først når dere henter penger fra eksterne investorer første gang, at det blir en reell validering på hva selskapet et verdt.
 • Du bør tilby en lønn som er ok. Den kan gjerne være en del lavere enn markedslønn, under forutsetning av at du har vært raus med aksjer og/eller aksjeopsjoner. Vær dog forberedt på at lønnen til ansatte som har fått kjøpe aksjer også vil måtte økes til noe nærmere markedslønn etter hvert som selskapet utvikler seg.

Dersom dere skal ansette flere personer allerede tidlig etter etablering, anbefaler vi å følge prosedyrer og råd rundt rekruttering og ansettelsesprosess her

Les neste Lønn og insentiver i en startup

Hvordan skal dere belønne de første ansatte? Hvilken lønn bør gründerteamet ha? På generelt grunnlag er lønnen i en startup lav, men dette kan dere kompensere gjennom eierskap til selskapet de ansatte arbeider i.