Eierskapsfordeling og første prissetting av selskapet

Eierskapsfordeling og første prissetting av selskapet

Sist oppdatert: 27.07.2022 Lesetid: 2 min

Innledende eierskapsfordeling og prising

Hvordan skal eierskapet fordeles på gründerne?

Det enkle svaret på spørsmålet er å gjøre det på en måte som alle opplever som rettferdig. Selskapet er helt avhengig av at dere sammen gir jernet i årevis fremover, gjennom mange tøffe tak og utfordringer, og alle skal synes det er verdt innsatsen. Tenk også at dette selskapet ikke er verdt noe som helst uten gründerne, og at den innledende eierfordelingen ofte reflekterer initiativtaker, roller, erfaring og kompetanse. Ikke vent lenge med å konkludere eierskapsforholdet. En god diskusjon og konklusjon bør gjøres så tidlig som overhodet mulig, slik at alle vet hva de skal forholde seg til.

Hør hva Michael Seibel i Y-Combinator har å si om temaet:


Den aller beste hjelpen får du ved å studere reelle eksempler fra selskaper som gikk bra. Ta en titt på disse:

Geir Førre, Sverre Dale Moen og Svein-Anders Tunheim var gründerteamet bak Chipcon. De jobbet sammen som forskere ved SINTEF og brukte ett års tid på å diskutere før de bestemte seg for å starte selskapet i 1996.

Gründerne hadde omtrent samme erfaringsbakgrunn, og hadde like forutsetninger til å bidra til selskapets suksess.

Gründerne valgte å ta med seg Alf-Egil Bogen og Vegard Wollan (to personer fra samme bransje som begge hadde startet eget selskap året før) for å bidra både i styre- og strategiarbeid.

Opprinnelig eierbrøk ble:

 • 3 gründere: 30% hver (totalt 90%)
 • 2 eksterne styremedlemmer og relevante hjelpere: 5% hver (totalt 10%)

Det ble investert totalt kr. 200.000.- ved etableringen.

Selskapet ble solgt til Texas Instruments i 2006 for 1,3 milliarder kroner.

Energy Micro ble startet av Geir Førre i 2007, som også hadde ideen til selskapet. Geir var helt avhengig av å ha med seg en dyktig CTO med-gründer (Øyvind Janbu). Geir og Øyvind valgt å ta med ytterligere to med-gründere; Eirik Jørgensen som VP Engineering og John Helge Fjellheim som VP Sales & Marketing. Alle hadde svært relevant kompetanse og erfaring.

Opprinnelig eierbrøk ble:

 • Geir (CEO): 40%
 • Øyvind (CTO): 20%
 • Eirik (VP Engineering): 10%
 • John-Helge (VP Sales & Marketing): 10%
 • De neste 10 ansatte: 20%

Det ble investert totalt kr. 2.500.000.- ved etableringen.

Selskapet ble solgt til Silicon Labs i 2013 for 1,1 milliarder kroner.

Prox dynamics ble grunnlagt av Petter Muren, og forretningsideen var basert på kunnskap og erfaring gjennom mange år. Han fikk med seg totalt 3 med-gründere hvorav to av dem var tekniske eksperter/tekniske ledere (Geir Morten Mellem og Trygve Marton) samt én med styrke på det kommersielle og prosjektledelse (Dag Henning Paulsen). I tillegg valgte Petter å ta med seg en business angel (Geir Førre/Firda) på eiersiden helt fra starten av. Petter forventet at Geir både skulle bidra på styre- og strategiarbeid, samt lede styrearbeidet og investere kapital også i senere finansieringsrunder.

Opprinnelig eierbrøk ble:

 • Petter (CEO): ca. 50%
 • Trygve (CTO): ca. 10%
 • Geir Morten: ca. 10%
 • Dag Henning: ca. 10%
 • Geir (Firda) ca. 20%

Det ble investert totalt kr. 8.000.000,- i to runder ved og rett etter etableringen (med forskjellig prising). Firda og Petter puttet inn mesteparten av pengene.

Selskapet ble solgt til Flir Systems i 2016 for 1,15 milliarder kroner.


Mens eierfordelings-spørsmålet kan være vanskelig, bør spørsmålet om prisingen av selskapet være enkelt på dette tidspunktet. Selskapet er null verdt før det er etablert. Ved etablering er prisen lik de pengene gründerne investerte ved etableringen. Hvor mye penger dere velger å skyte inn i aksjekapital, avhenger av hvor mye dere trenger den første tiden, før det kommer midler inn fra kunder, tilskudd fra det offentlige og/eller fra investor(er). Verdien etter etableringen er lik pengene gründerne investerte.

Les neste Founders agreement og ansettelsesavtale

Hvilke formelle dokumenter bør dere ha på plass før dere stifter og registrerer selskapet? I denne artikkelen får dere en oversikt over de viktigste elementene i en "Founders Agreement" og tilhørende formalia.