Founders agreement og ansettelsesavtale

Founders agreement og ansettelsesavtale

Sist oppdatert: 19.09.2022 Lesetid: 2 min


Founders agreement på plass før etablering

Når lønnen og eierforhold er avklart, er det på tide å formalisere det dere er blitt enige om gjennom en juridisk bindende Founders Agreement. En slik avtale bør være på plass før dere tar det formelle skrittet med å etablere selskapet.

En founders agreement bør, i tillegg til elementene vi allerede har dekket, omfatte følgende temaer:

Clawback: Dersom en gründer frivillig slutter i selskapet før det har gått en viss tid, f.eks. 4 år, så har selskapet (og/eller de andre aksjonærene) rett til å kjøpe tilbake aksjene til en definert pris (kan enten være opprinnelig pris eller prisen på aksjen ved siste kapitalforhøyelse).

Non-Compete and Non-Solicitation: Hvis noen av gründerne velger å forlate teamet, så skal de nektes å etablere en konkurrent, bli med en konkurrent eller plukke ansatte fra selskapet i minst ett år fra de har sluttet.

IP og Eierskap: Før selskapet er blitt etablert, så er det enkeltpersonene som eier eventuelle IP-rettigheter. Avtalen må håndtere overføring av eierskap til det fremtidige selskapet, og hva som skal skje hvis dere ikke etablerer et selskap sammen.

Founders agreement vil typisk erstattes av en aksjonæravtale på et senere tidspunkt, når dere enten formelt etablerer selskapet, eller får den første investoren med på laget. Denne vil typisk inneholde de samme elementene som en founders agreement, i tillegg til en rekke andre punkter. Mer om dette i avsnittet Selskapsetableringen.

Ansettelsesavtaler også for gründerne

Et viktig moment er at gründerne også må være ansatte i eget selskap. Selv om dere er gründere, så er dere også vanlig ansatte med et spesifikt ansvar gjennom den rollen dere har fått. Det er også klausuler i den foreslåtte aksjonæravtalen rundt håndtering av gründerenes aksjer hvis en av gründerne misligholder ansettelsesavtalen. Her er to versjoner av en ansettelsesavtale, på engelsk og norsk, som dere kan bruke:

Les neste De første ansatte i en startup

Hva bør dere tenke på før dere starter med å ansette og hva er de viktigste rådene vi har når dere skal ansette?