Kompetanse, roller og ansvarsområder

Kompetanse, roller og ansvarsområder

Sist oppdatert: 13.09.2022 Lesetid: 3 min


Uansett motivasjon, å starte opp et selskap er som å ro en båt i vær og vind, mens man løser en rubriks kube samtidig som båtlasten skal markedsføres og selges. Dette er vanskelig alene. Sannsynligheten for suksess forbedres betraktelig med flere gründere på laget. Det er da to spørsmål du må ta stilling til:

  1. Hvem skal være med-gründere?
  2. Er du selv egnet som leder for selskapet?

Mange mener at et gründer-team på 2-4 personer er det mest optimale, aller helst med en god kjønnsbalanse. Som et minimum bør du ha en CEO-gründer og en CTO-gründer. Et team på to personer kan i flere tilfeller være nok, under forutsetning at en CEO-gründer er kommersiell, strategisk og klar til å bruke mye av sin tid med kunder og marked, og at en CTO-gründer også er flink til å lede et utviklingsteam.


Hvilke kompetanse- og ansvarsområder bør gründerteamet dekke?

For å finne ut hvilke kompetanse- og ansvarsvarsområder gründerteamet skal dekke, start med disse eksemplene på stillingsbeskrivelsene, og kartlegg hva dere mangler.

Om dere er 2 eller 4 personer i teamet er det optimale at dere har god dekning innen alle disse fire ansvarsområdene. Eksemplene passer for et selskap som har vokst en stund, og dere må også vurdere om det er roller dere selv raskt kan vokse inn i. Hvis det er områder teamet ikke har kompetanse på i dag, kan det være fornuftig å utvide teamet fra to til fire for å sikre dekningen.


Hvem er best egnet som CEO?

Et vanskelig og viktig spørsmål er - hvem bør lede selskapet? Her er en enkel test som kanskje kan hjelpe dere litt på vei:

Hvilke av disse to scenariene får du mest energi av å tenke på?:

  1. Om tre år, bruker du praktisk talt all din tid på kunder, rekruttering, organisasjon, personale, ledelse, strategi og styrearbeid?
  2. Om tre år, er du fremdeles den fremste tekniske eksperten på det viktigste fagområdet for selskapet, og du bruker all din tid på produkt, produktstrategi og teknisk ledelse?

I begge disse scenariene kan du bli en fremragende gründer og entreprenør. Dersom du får mest energi av punkt 1, kan det være du er den fødte CEO-gründer. Får du mest energi av punkt 2, kan det være du er den fødte CTO-gründer.

Dersom du allerede har konkludert med at du er den fødte CTO-gründer, så blir den første og viktigste jobben å finne ut om du kjenner noen som kan være din ultimate CEO med-gründer. Dette kan potensielt være vanskelig fordi det er relativt få mennesker som egner seg til å lede en startup.

Det som kompliserer problemstillingen ytterligere, er at det settet av egenskaper som er optimalt for en CEO i et oppstart-selskap, ikke er det samme som er optimalt når selskapet har 100 ansatte. Klarer du å finne den perfekte CEO med-gründer så gå for det. Dersom ikke, ta rollen selv, men tenk at det sannsynligvis er midlertidig inntil du eventuelt finner den som er perfekt til å lede selskapet.

Dersom du har konkludert med at du er den fødte CEO-gründer, blir ikke saken noe særlig enklere. Da skal du nemlig finne din perfekte CTO med-gründer og det kan potensielt være enda vanskeligere. Ikke nok med at vedkommende må ha de rette egenskapene til å være CTO, hun eller han må også være ekspert på kjerne-teknologien til startupen din. Valg av riktig CTO vil sannsynligvis være helt avgjørende for suksessen til selskapet.


Lag tydelige stillingsbeskrivelser

Når gründer-teamet er komplett og dere har fordelt rollene, er det smart å lage stillingsbeskrivelser med utgangspunkt i stillingsbeskrivelsene dokumentmenyen til høyre. Dette kan oppleves som prematurt ettersom dere knapt har kommet i gang med selskapet. Vi anbefaler uansett å gjøre det, fordi det bidrar til å tydeliggjøre rollene, ansvarsfordelingen og senere etablering av arbeidsprosesser. I tillegg skaper dere en god rutine med stillingsbeskrivelser for alle ansatte i selskapet i tiden fremover.

Tilpass de enkelte rollebeskrivelsene etter hvilken kompetanse teammedlemmene har og sørg for god dekning på ansvarsområdene.

Les neste Eierskapsfordeling og første prissetting av selskapet

Hvordan skal dere fordele eierskapet på gründerteamet og hvordan setter dere en pris på selskapet før første investor kommer ombord? Artikkelen gir svar på hvordan dere kan tenke rundt disse spørsmålene basert på eksempler fra Chipcon, Energy Micro og Prox Dynamics