1. Oppstarten

Selskapsetableringen

Sist oppdatert: 23.06.2021. Estimert lesetid: 1 minutter.

Når man etablerer et selskap er det en del praktiske ting som skal ordnes, som valg av navn og kjøp av domene, registrering i Brønnøysundregisteret, opprettelse av bankkonto, vedtekter, og stiftelsesdokumenter som skal sendes inn til Altinn.

For selve selskapsetableringen er det to relativt mekaniske prosesser dere må gjennomføre. Den ene er selve registreringen og etableringen av selskapet mot myndigheter, med tilhørende formalia. Den andre prosessen er den privatrettslige prosessen mellom aksjonærene som reguleres av aksjonæravtalen.

Dette kapitelet gir dere en råd på veien gjennom disse 3 artiklene:

Les neste:Valg av selskapsnavn, domene og merkevareregistrering
Hva er viktig å tenke på når dere skal bestemme dere for navn på selskapet? I denne artikkelen får dere gode råd på veien når dere skal bestemme dere for navn og en merkevare dere kan bygge selskapet deres rundt.