1. Oppstarten

Aksjonæravtale og Cap Table

Sist oppdatert: 23.06.2021. Estimert lesetid: 2 minutter.

Før dere stiftet selskapet, var det founders agreement som regulerte rettigheter og plikter mellom günderne. Nå som selskapet har blitt stiftet og gründerne har blitt aksjonærer, bør founders agreement erstattes av en aksjonæravtale.

Aksjonæravtalen regulerer rettigheter og plikter mellom aksjonærene som enten ikke dekkes av aksjeloven eller av selskapets vedtekter. Aksjonæravtalen er en privatrettslig avtale mellom aksjonærene. Vi har laget en mal, Shareholders Agreement, som egner seg fra start, og som har potensiale til å forbli relativt uforandret gjennom hele selskapsreisen.

Avtalen er i våre øyne rettferdig, og gir ingen særbehandling til noen aksjonærer. Hensikten er at alle aksjonærene skal være i samme båt, enten eierne er gründere, ansatte eller investorer.

I tillegg til mal for aksjonæravtale, har vi laget en såkalt tiltredelseserklæring som kan brukes når dere etter hvert får nye aksjonærer: Shareholders Agreement -Deed of Adherence


Cap Table og Aksjeeierbok

Aksjeselskaper er pliktig til enhver tid å ha utfylt en aksjeeierbok. Vi har utarbeidet en mal for cap-table (som automatisk genererer aksjeeierboken) som dere kan bruke gjennom hele selskapsreisen. Den gir en totaloversikt over nåsituasjonen, viser all transaksjonshistorikk, og kan brukes til å modellere kommende emisjoner. Den inneholder også transaksjonshistorikken som er nyttig når dere årlig skal innrapportere til det offentlige Aksjonærregisteret. Malen finnes her: Cap Table. Malen kan kanskje fremstå litt kompleks, men er tilrettlagt for at dere kan bruke den gjennom hele selskapsreisen.

Les neste:Finansiering i oppstartfasen
Hvilke finansieringsalterativer finnes før dere har den første investoren ombord?