1. Oppstarten

Økonomi, regnskap og rapportering

Sist oppdatert: 08.07.2021. Estimert lesetid: 3 minutter.

Mange oppstartsselskaper slurver mye med å holde oversikt over økonomien. Dere tenker kanskje at dette ikke er så viktig i starten (noe det strengt tatt kanskje ikke er), men etablerer dere dårlige vaner fra start, er det vanskelig å rette opp i senere. Husk at dårlig økonomistyring ikke sjelden er hovedgrunnen til at selskaper kollapser. Ta dette derfor på alvor fra start, og følg rådene i dette avsnittet.


Regnskapssystem og regnskapsfører

Det er ikke lovpålagt å ha regnskapsfører, men praktisk talt samtlige selskaper velger å ha det. Kunnskapen du trenger for å føre et regnskap korrekt er spesifikk, i tillegg er det mange lovpålagte regler som skal følges. Vi anbefaler derfor alle selskaper å etablere en avtale med regnskapsfører først som sist. Timeprisen for regnskapsførere ligger typisk i området 600-900 kr per time og i starten bør de ikke bruke mer enn 1-2 timer per måned. Velg noen som er lokalisert i samme by/område, slik at dere kan møtes ved behov.

Vi anbefaler å bruke et skybasert regnskapssystem, som dere og regnskapsfører bruker i fellesskap. Det er en fordel at regnskapsfører har erfaring med det systemet dere velger.

Det finnes flere gode og rimelige regnskapssystemer tilpasset små norske selskaper slik som Tripletex, PowerOffice Go og Fiken.

ERP står for Enterprise Resource & Planning. Et ERP-system er et helhetlig system som dekker mange/alle forretningsprosessene i et selskap. Det omfatter økonomi, produksjon, lager, planlegging, prosjekter, dokumentasjon, kundeoppfølging og mye mer. Øknonomi- og regnskapmodulen er en integrert del av et ERP-system.

Et regnskapssystem er et enklere system som kun har økonomi- og regnskapsfunksjonen, samt kanskje noen enkle løsninger for noen få andre forretningsprosesser.

Vi anbefaler nystartede selskaper å benytte et enkelt regnskapssystem og ikke et ERP-system. Et ERP-system er veldig rigid og egner seg først når forretningsprosessene i selskapet begynner å sementere seg i en senere fase.

Dersom dere vil lære mer om hva et ERP-system er kan dere ta en titt her: ERP-system.


Hvilke oppgaver gjør regnskapsfører og hva gjør dere selv?

Hva gjør dere selv?

 • Fakturere
 • Skrive reiseregninger
 • Scanne og legge inn alle bilag
 • Betale regninger/godkjenne betalinger
 • Kontrollere regnskapet ved hver månedslutt
 • Kontrollere, godkjenne og signere årsregnskapet

Hva gjør regnskapsfører?

 • Sende A-melding på ny ansatte
 • Kontoføre alle bilag
 • Legge inn utbetalinger til remittering
 • Kontrollere reiseregninger
 • Lønn, arbeidsgiveravgift og trekkoppgaver
 • Avslutte månedsregnskapet
 • MVA innrapportering (dersom dere er MVA registrert)
 • Lage årsregnskapet og innrapportere til myndigheter (de som har revisor kan velge om det er regnskapsfører eller revisor som setter opp årsregnskapet)Finansiell modell og budsjett

Alle oppstartsselskaper bør lage en finansiell modell for selskapet. En finansiell modell er en plan over inntekter og utgifter på kort, mellom-lang og lang sikt. En god modell vil være et svært viktig verktøy både for planlegging, budsjettering, rapportering, likviditetsstyring og generell finansiell kontroll. Den vil også være nyttig i eksterne prosesser, som søknader til offentlige støtteordninger og kapitalinnhentingsprosesser med investorer. Vi har laget en enkel mal som dere kan bruke som utgangspunkt for å lage deres egen Finansiell Modell.

EY har laget en guide for å lage finansielle modeller for oppstartsselskaper, og kan være nyttig lesing: EY’s guide til å lage finansiell modell.

Mest sannsynlig har EY laget denne guiden for å tiltrekke seg nye klienter, så ikke gå i fella ved å få andre til å lage modellen for dere. Det er veldig viktig at dere har bygget modellen selv for virkelig å forstå butikken, og dra nytte av modellen på den videre reisen.

Bruk den finansielle modellen som et arbeidsverktøy som dere oppdaterer minst en gang hvert kvartal. Når regnskapstallene er klare, oppdaterer dere den finansielle modellen med reelle tall for kvartalet som er unnagjort, og oppdaterer/justerer de kommende kvartaler og år basert på ny innsikt og kunnskap.

Når dere skal legge inn personalkostnader i modellen så kan Altinn sin personalkost kalkulator være en fin kilde til informasjon.

Les neste:Personaladministrasjon
Som arbeidsgiver har dere flere lovpålagte regler dere må forholde dere til. Denne artikkelen gir en oversikt over de relevante ressursene og verktøy dere trenger for å effektivt overholde myndighetskrav, og ha god styring på selskapet deres.