1. Oppstarten

Filstruktur, arkivering og maler

Sist oppdatert: 08.07.2021. Estimert lesetid: 2 minutter.


Filstruktur og arkivering

Å finne informasjonen man trenger, når man trenger det, og på en effektiv måte, er en av forutsetningene for en god bedrift. En ryddig filstruktur hjelper veldig på dette.

Denne filstrukturen er utarbeidet i Chipcon og videreutviklet i Energy Micro. Bruk den som utgangspunkt for din egen filstruktur.

Filstrukturen bør være tilgjengelig i sin helhet for alle ansatte i starten. Det eneste unntaket fra dette er at alle filer som inneholder personalopplysninger skal kun være tilgjengelig for de som har behov for slik informasjon. I starten er dette i praksis kun CEO.

Dette løser dere enten med å ha et personalopplysningssystem (mer om dette lenger nede), eller tilgangsstyre mappene i filstrukturen. I vårt forslag til filstrukturen ligger det en mappe «06 HR» med undermappe «Employees». Innholdet i denne undermappen må tilgangsstyres.

Etter hvert som selskapet utvikler seg, vil dere sikkert ønske å begrense tilgangen til andre mapper. Dette gjelder f.eks. ledermøter og styremøter.Dokumenter og maler

Maler på de mest brukte dokumentene er med på å gjøre dere mer effektive, konsistente og profesjonelle. Entrepedia inneholder det meste av hva dere vil ha behov for av maler, som dere kan enten bruke direkte eller tilpasses. De enkleste eksemplene på maler er disse; Letter og Minutes of Meeting (MoM). Alle andre maler er omtalt i sine respektive relevante kapitler, og ligger i sin helhet under fanen Ressurser.

Les neste:Økonomi, regnskap og rapportering