Selskapspresentasjon

Selskapspresentasjon

Sist oppdatert: 26.07.2022 Lesetid: 1 min

Dere bør til enhver tid ha en oppdatert selskapspresentasjon (Company Profile). Dette er et viktig arbeidsredskap i hverdagen, og utad i kommunikasjon med kunder, leverandører og investorer. I tillegg er det et viktig redskap til internt strategiarbeid og kommunikasjon. Kontinuerlig læring og erfaringer underveis vil gjøre presentasjonen stadig bedre.

La hoveddelen av presentasjonen være på ca. 20-30 slides, men ha gjerne mange ekstra backup slides på slutten, som kan brukes i spesielle tilfeller. Sørg for å oppdatere selskapspresentasjonen minst en gang hvert kvartal og helst hver måned. Vi har tidligere omtalt hvilket innhold en god selskapspresentasjon har, og gjengir ikke dette her.