3. Rekruttering og ansattutvikling

Introduksjon

Sist oppdatert: 02.08.2022 Lesetid: 4 min
Menneskene med sin kompetanse, egenskaper og holdninger er den aller viktigste suksessfaktoren for å lykkes med selskapsbygging. Kompetente ansatte ledet av dyktige ledere vil som regel alltid lykkes. Middelmådige ansatte og/eller middelmådige ledere vil som oftest mislykkes. Det kan derfor nesten ikke understrekes sterkt nok hvor viktig rekruttering, on-boarding og utvikling av de ansatte i et selskap er.


På tross av viktigheten av å ansette og utvikle de rette menneskene så slurver de fleste selskaper for mye med dette. Mange vil sikkert kjenne seg igjen i noe av det følgende:

 1. Dere har ansatt en eller flere personer dere har angret bittert på
 2. Dere lykkes ikke med å ansette den dere hadde aller øverst på ønskelista
 3. Dere ansatte en person basert på anbefalinger fra felles bekjent og droppet både intervjuprosess og referansesjekk
 4. Begeistringen for sjarmen og selvsikkerheten til den nye salgssjefen i intervjuprosessen ble konvertert til stor skuffelse over mangel på resultater etterpå
 5. Dere definerte ikke tydelig nok rollen til den nye ansatte med påfølgende mangel på leveranser og frustrasjon både hos dere og den nye ansatte som resultat
 6. Dere synes medarbeidersamtaler er bortkastet tid - hvem trenger vel egentlig tilbakemelding?
 7. Oppsigelsen av en nøkkelansatt førte til uenighet og konflikter som kostet dere dyrt
 8. Dere delte eierskap med ansatte først etter at misnøyen hadde grundig satt seg
 9. Dere fikk aldri i gang en god årlig prosess på lønnsjusteringer før det var for sent og flere dyktige ansatte allerede hadde sagt opp
 10. Dere synes det var så ubehagelig å si opp en ansatt at dere lot være – med det resultat at den ansatte fortsatte å forsure arbeidsmiljøet i flere år
 11. Dere trodde alle ansatte på egen hånd satt seg inn i strategien og status i selskapet – og unnlot å lage gode arenaer for informasjonsdeling.
 12. Dere undervurderer den gjensidige avhengighet i arbeidsforholdet. Selskapet trenger sine beste ansatte for å nå sine mål og visjoner og de ansatte trenger selskapet for en meningsfullt og lærerik arbeidsplass i tillegg til lønn og godtgjørelser.

Denne modulen har som hensikt å hjelpe dere å unngå feiltrinnene som er beskrevet over og gi dere råd og verktøy for å rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere i mange år.

Men det er vanskelig å fullstendig unngå å gjøre feilansettelser og noen ganger fungerer ikke en ansettelse på tross av at kandidaten har hatt en vellykket karriere i andre selskaper. Noen ganger trenger det heller ikke være kandidaten det er noe galt med, men snarere hans/hennes leder.

Selskaper som på gode måter effektivt løser slike utfordringer, enten i form av oppsigelse eller endret stilling/organisering øker sjansen betydelig for å lykkes med selskapet.

Modulen er skrevet slik at det passer godt for et vekstselskap, og kan derfor virke overdrevet detaljert for et selskap i oppstartsfasen. Men, dersom du har ambisjoner om å bli et vekstselskap er det ingen grunn til å vente med å gjøre tingene riktig. Feilansettelser er enda mer skjebnesvangert når dere er få ansatte enn om dere allerede er mange og har etablert en sterk kultur.


Kort om delkapitlene:

Rekruttering - hvordan dere bør gå frem for å rekruttere kompetente ansatte med gode holdninger og samarbeidsegenskaper. Vi gir dere råd og verktøy for å støtte dere i hele rekrutteringsprosessen fra kandidatsøk til signert ansettelsesavtale.

On-boarding - hvordan dere kan ta om bord nye ansatte profesjonelt og effektivt. Gjort riktig kan nye ansatte begynne å levere verdi allerede fra første arbeidsdag og være fullt effektive i løpet av få måneder.

Medarbeiderutvikling - hvordan dere utvikler kompetansen og egenskapene til de ansatte til det beste for både selskapet og dem selv. Vi gir deg som leder råd og verktøy om alt fra dag til dag oppfølging til årlige medarbeidersamtaler.

Lønn og insentiver - hvordan dere bør tenke rundt lønn og insentiver etter hvert som selskapet vokser og utvikler seg. Lønn og insentiver bør aldri ses på som en motivasjonsfaktor, men kan bli det motsatte dersom betingelsene er for dårlige og/eller dersom prosessene knyttet til lønn og insentiver er uforutsigbare.

Personaladministrasjon - hvilke ordninger og rutiner vi anbefaler knyttet til personaladministrasjon og hvordan disse kan utvikles over tid. Å ha ansatte er forbundet med mange lovfestede og frivillige administrative ordninger og rutiner. Vi gir råd og verktøy, herunder en personalhåndbok tilrettelagt for norske teknologiselskaper i oppstarts- og vekstfase.

Selskapskultur - hvordan det å lykkes med selskapsbygging henger sammen med evnen til å skape en sterk og god selskapskultur. Vi gir praktiske råd og tips til enkle virkemidler som kan fremme en vinnerkultur.

Avslutte et arbeidsforhold - hvordan dere kan håndtere oppsigelse av ansatte på måter som både tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven, hensyntar den ansatte det gjelder på en god måte og som samtidig kan gjennomføres på en effektiv måte. Vi gir praktiske råd og maler tilpasset norske lovkrav for å støtte dere i prosessen.

Ledelse – hvorfor og hvordan god ledelse er avgjørende for at de ansatte skal yte sitt beste. Hva innebærer det å være en god leder?