Lønn og insentiver

Lønn og insentiver

Sist oppdatert: 03.08.2022 Lesetid: 1 min
Med lønn og insentiver mener vi den totale kompensasjonspakken ansatte får for arbeidet de bidrar med i selskapet. Formålet med dette kapittelet er å gi tips om hvordan startups og scaleups bør tenke rundt temaet.

I dette kapittelet gir vi tips om hvordan tenke rundt lønn og insentiver fra oppstarten og frem til selskapet har etablert seg som en anerkjent og solid aktør i markedet.

Med lønn og insentiver mener vi den totale kompensasjonspakken ansatte får for arbeidet de bidrar med i selskapet. Lønnen i denne sammenheng er årlig brutto fastlønn. Insentiver er alt annet i kompensasjonspakken som for eksempel aksjer, opsjoner, bonuser og ansattgoder.

Hvilket lønnsnivå bør gründerene og de første ansatte ha? Hvilke insentivordninger egner seg for oppstarts- og vekstbedrifter, og når og hvorfor bør man bruke de ulike ordningene? Disse og flere spørsmål svarer vi på i dette kapittelet. I tillegg gir vi mange konkrete og praktiske råd og verktøy innen tematikken.

Kapittelet inneholder disse avsnittene:

Hvis du ønsker en muntlig gjennomgang av kapittelet, kan du høre webinaret vi gjennomførte på temaet:

Les neste Om lønn og insentiver

De ansatte får en totalkompensasjon som består av lønn, obligatoriske ytelser og insentiver. Lønnen i denne sammenheng er årlig brutto fastlønn. Insentiver er alt annet i kompensasjonspakken som aksjer, opsjoner, bonuser og andre ansatte goder.