Faglig og personlig utvikling

Faglig og personlig utvikling

Sist oppdatert: 13.10.2022 Lesetid: 2 min

Medarbeiderene er selskapets viktigste ressurs.

Utviklingsfokus er viktig både for medarbeiderne selv og for selskapets utvikling. Både markedet, teknologien dere benytter og verden dere opererer i er i kontinuerlig endring. For å sikre at selskapet til enhver tid er i forkant, vil medarbeidernes utvikling av kompetanse og erfaringer være avgjørende for selskapets utvikling. Derfor, ha medarbeiders personlige og faglig utvikling som et spesifikt tema - ikke overlat dette til tilfeldighetene.

Men, hva er egentlig kompetanseutvikling? Ofte tenker man umiddelbart på å delta på et kurs eller en konferanse knyttet til et spesifikt tema. Men, kompetanse utvikles på svært mange flere måter enn dette og ofte også mer effektivt. Eksempler på elementer i en utviklingsplan kan være:

  • Endrede eller tilskudd av nye arbeidsoppgaver eller ansvarsområder
  • Midlertidig utføre andre oppgaver, prosjektbasert arbeid eller en helt ny oppgave i en tidsbegrenset periode, som f.eks. en ferieperiode
  • Coaching og mentoring (både det ha eller å selv være en coach eller mentor)
  • Systematisk erfaringsdeling i selskapet (dette kan f.eks. være et faglig fora, lunch & learn eller nettverkssamlinger)
  • Egen læring (lese aktuell litteratur, forskning eller e-læring)
  • Spesifikke prosjekter eller teamarbeid
  • Skygging - lære ved å se hvordan andre utfører en oppgave eller benytter en kompetanse (f.eks. se og lære fra andre ved å følge en person en dag eller liknende)

Les neste Våre viktigste råd om medarbeidersamtalen

Hva er de viktigste rådene vi har om medarbeidersamtalen?

Prøv Entrepedia Gratis

Registrer deg kostnadsfritt, eller logg inn, for å lese videre Allerede medlem?