Hvordan utarbeide gode arbeidsmål

Hvordan utarbeide gode arbeidsmål

Sist oppdatert: 13.10.2022 Lesetid: 1 min


“If you don’t know exactly where you’re going, how will you know when you get there?”
(Sitat: Steve Maraboli). På samme måte som at det er essensielt at selskapet har gode mål å styre etter, vil tilsvarende gjelde for medarbeidere. Men siden prinsippet om at “det du måler er det du får” gjerne gjelder, er det avgjørende å jobbe frem gjennomtenkte mål.

Når dere utarbeider medarbeiders mål, husk å knytte disse opp til selskapets og team/avdelings mål. For å sikre at arbeidsoppgaver og målbilde er tydelig, finnes ulike rammeverk som kan benyttes som for eksempel OKR rammeverket eller “ROCKS” (også kjent som SMART GOALs). Uansett hvilket rammeverk som benyttes, bør målene være:

  • Spesifikke (tydelige, definerte og godt beskrevet)
  • Målbare (avklare måleparamentre)
  • Aksepterte (sikre forankring)
  • Realistiske (ambisjonsnivå)
  • Tidsbestemte (følge av milepæler til mål eller delmål)


Les neste Faglig og personlig utvikling

Medarbeiderene er selskapet viktigste ressurs. Hvordan bør dere planlegge for kompetanseutvikling i selskapet?

Prøv Entrepedia Gratis

Registrer deg kostnadsfritt, eller logg inn, for å lese videre Allerede medlem?