Medarbeidersamtale som utviklingsverktøy

Medarbeidersamtale som utviklingsverktøy

Sist oppdatert: 13.10.2022 Lesetid: 2 min


En medarbeidersamtale er typisk en årlig, planlagt, systematisk og målrettet samtale mellom leder og medarbeider. Hensikten med medarbeidersamtaler er i følge Bård Kuvaas, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, dette:

  1. Vurdere og evaluere medarbeiders prestasjon sett opp mot mål, oppgaver, innsats eller annen type adferd.
  2. Utvikle medarbeiders kunnskaper, ferdigheter og holdninger, herunder det å oversette overordnede mål og strategier til den enkelte medarbeiders arbeidsoppgaver og utvikle målforpliktelse hos medarbeiderne.


Medarbeidersamtaler er et verktøy for å gi ansatte de beste forutsetningene for å nå sitt fulle potensial. Det finnes ingen fasit på hvordan medarbeidersamtalen skal gjennomføres, men vårt råd er at det ikke må skal erstatte den daglige dialogen og tilbakemeldingene mellom leder og ansatt.

Det er også svært viktig å ikke vente til medarbeidersamtalen med å ta opp ting som ikke fungerer, eller at den ansatte ikke utfører arbeidet sitt tilfredsstillende. Medarbeidersamtalen skal ikke være “den vanskelige samtalen” men heller samtalen som bidrar til tydelige mål, motivasjon og trivsel. Samtalen skal bidra til at ansatte gjør en god jobb og selskapet oppnår sine mål.

Det er fra tid til annen diskusjon rundt medarbeidersamtalens funksjon. Vi anbefaler at dere har medarbeidersamtaler, men det er en rekke ting dere bør tenke på for å sikre at det faktisk blir en bra samtale. For det aller viktigste er; at det blir en god samtale mellom medarbeider og leder, og at dette bidrar til motivasjon og dermed gir gode prestasjoner.

Les neste Formål og praktisk gjennomføring av medarbeidersamtalen

Hvorfor skal dere gjennomføre medarbeidersamtalen og hvordan skal dere gjøre dette? her får dere noen gode råd på veien.

Prøv Entrepedia Gratis

Registrer deg kostnadsfritt, eller logg inn, for å lese videre Allerede medlem?