Personaladministrasjon og personalhåndbok

Personaladministrasjon og personalhåndbok

Sist oppdatert: 05.08.2022 Lesetid: 1 min
Å ha ansatte er forbundet med mange lovfestede og frivillige administrative ordninger og rutiner. Det er viktig å ha orden i sysakene fra start. Vi gir råd og verktøy, herunder en personalhåndbok tilrettelagt for norske i oppstart- og vekstfase.

Å innarbeide gode rutiner i forbindelse med personaladministrasjon trenger hverken å være vanskelig eller tidkrevende. Vi anbefaler at dere allerede helt fra start etablerer gode rutiner, slik at dette ikke blir en hemsko i den videre selskapsutviklingen. Ved å implementere en personalhåndbok vil selskapet raskt ha en god oversikt, både for administrasjonen i selskapet og alle ansatte, over “hva som gjelder hos oss” av regler, retningslinjer og personalordninger.

Med personaladministrasjon mener vi systemer og rutiner for administrasjon av:

  • Personalinformasjon: Dette er alle dokumenter og informasjon på individnivå - herunder all personaldata, arbeidskontrakter, lønnsdata ol.
  • Personaloversikter: Dette er all aggregert data om de ansatte - herunder ansatteregister, ferie- og fraværsregister, timelister, ol.
  • Personalrutiner: Dette er all dokumentasjon om rutiner og retningslinjer i forbindelse med personalarbeidet - herunder Årshjul for HR- og personaladministrasjon, sjekklister for ukentlige og månedlige rutiner, prosesser for lønnsjustering, medarbeidersamtaler og kompetanseutvikling, ol.. Disse vil typisk ofte være referert til i en personalhåndbok (Malen for personalhåndbøker er rett rundt hjørnet!).
Les neste Personaladministrasjon

Med personaladministrasjon mener vi systemer og rutiner for administrasjon av; Individuell personalinformasjon, -rapporter og -rutiner.

Prøv Entrepedia Gratis

Registrer deg kostnadsfritt, eller logg inn, for å lese videre Allerede medlem?