Personalhåndbok

Personalhåndbok

Sist oppdatert: 16.05.2022 Lesetid: 2 min
En personalhåndbok kan sees på som et oppslagsverk med alle regler og rutiner i selskapet, og et kommunikasjonsverktøy til de ansatte. Den er et levende dokument som bør oppdateres og holdes ajour ved endringer i ordninger, personalpolitikk og norske lover og regler.

Typisk er personalhåndboken kilden ansatte og ledere går til for oppdatert informasjon om selskapets regler, rutiner og goder, og det er mange grunner til at dere burde bruke tid til å lage en:

 • Rettferdig og lik behandling av ansatte i selskapet knyttet til goder og ordninger
 • For å unngå gjentakende diskusjoner om “spillereglene” i selskapet. Dette vil spare dere for mange tidstyver i form av diskusjoner og misforståelser om personalforhold.
 • Selskapet får selv en oversikt over de gjeldende personalordningene i bedriften. Det som er publisert og tilgjengeliggjort i en personalhåndbok må anses som selskapets gjeldende praksis.
 • Personalhåndboken brukes som en viktig del av onboardingen av nye ansatte. Her kan dere legge opp til å on-boarde både kulturelt og rent praktisk.

Det er ikke påbudt å lage en personalhåndbok, men arbeidsmiljøloven sier at visse opplysninger til de ansatte må gis skriftlig, så da slår dere flere fluer i en smekk. Enkelte kunder, spesielt offentlig sektor, vil også kunne kreve at dere kan fremlegge en personalhåndbok for å få lov til å gi tilbud.

Vi anbefaler at dere utarbeider og tilgjengeliggjør personalhåndboken som et levende dokument. Etterhvert som reglene og rutinene i selskapet utvikler seg kan dere oppdatere personalhåndboken fortløpende.

Målet er at de ansatte skal kunne finne frem til den riktige informasjonen på en enkel og rask måte, og på den måten rette færre spørsmål direkte til administrasjon og ledelse. Dette betyr at dere som ledere bør peke til personalhåndboken når dere får administrative spørsmål fra ansatte.

Vår personalhåndbok inneholder disse temaene:

 • Generell adferd og etiske retningslinjer.
 • Ansettelse og fratredelse
 • Arbeidstid og -plass, mertid og timeregistrering
 • Lønn og goder
 • Tjenestereiser
 • Pensjon og forsikringer
 • Ferie, fravær og permisjoner
 • Velferdsordninger og andre goder
 • Kontorregler og kultur

Nyttige verktøy og dokumenter

Våre viktigste råd

 1. Last ned Entrepedia sin mal for personalhåndbøker
 2. Tilpass informasjonen til din bedrift slik rutinene for selskapet er i dag.
 3. Tilgjengeliggjør personalhåndboken til de ansatte og be alle om å lese gjennom
 4. Sørg for at en gjennomgang av personalhåndboken er en del av “On-boarding” sjekklisten deres.
 5. Oppdater personalhåndboken umiddelbart hver gang dere gjør en rutineendring som er relevant for personaladministrasjonen.

Svar gjerne på administrative spørsmål fra ansatte, men påpek at informasjonen også finnes i personalhåndboken.

Prøv Entrepedia Gratis

Registrer deg kostnadsfritt, eller logg inn, for å lese videre Allerede medlem?