Selskapskultur - og det å lykkes sammen

Selskapskultur - og det å lykkes sammen

Sist oppdatert: 02.08.2022 Lesetid: 3 min
Selskapskultur - hvordan det å lykkes med selskapsbygging henger sammen med evnen til å skape en sterk og god selskapskultur. Vi gir praktiske råd og tips til enkle virkemidler som kan fremme en vinnerkultur.

Å bygge et teknologiselskap er oftest en lang og brokete reise. Dere vil oppleve mye glede og tilfredsstillelse, men vil også bli utsatt for enorme prøvelser og perioder som er svært tunge. Hver og en av dere må yte deres aller beste, men det er minst like viktig hvor godt dere jobber sammen som et lag. Husk, dere kommer til å feile eller lykkes som et lag, ikke individer.

Jørn Lyseggen, grunnlegger av Meltwater, sier det ganske klart: Gjør kulturen til din konkurransekraft:


Godt lagarbeid handler om mange ting som for eksempel god ledelse, gode strategier, fokus og gjennomføringsevne. Selskapskultur kommer på toppen av alt dette og kan, dersom den er god, kompensere for veldig mange operasjonelle svakheter og skavanker (som alltid vil være der). Det er også bakgrunnen for uttrykket “Culture eats strategy for breakfast”. Men hva er egentlig selskapskultur og hvorfor er det så viktig? Og hvordan skapes en god selskapskultur?

Hva er selskapskultur og hvorfor er det viktig?

I boka Managing Chaos presenterer Ralph D. Stacey følgende definisjon: “Kultur er et sett av holdninger, meninger eller overbevisninger som en gruppe mennesker deler, om hvordan man skal oppføre seg mot hverandre, hvordan ting skal vurderes og gjøres, hvilke spørsmål som er viktige og svar som er aksepterte. De viktigste elementene i kulturen er ubevisste og kan ikke påvirkes utenfra - ikke engang fra en toppledelse.”

Vi mennesker lider i økende grad av mangel på samhørighet. Eksempelvis er storfamilien og lokalsamfunnet som nettverk svekket. Samtidig er vår generelle fremtidstro fallende, sterkt påvirket av faktorer som klimakrisen, naturkrisen, ulikhets-krisen og polariserings-krisen samt våre nasjoner og dens ledere sin åpenbare manglene evne og vilje til å gjøre noe med det.

Dette gjør at vi mennesker i økende grad trenger nye arenaer for samhørighet og opplevelse av mening. Klarer dere å gjøre selskapets deres til en arena for fellesskap, samhørighet, felles visjoner og målsetninger så har dere skapt en magisk kraft som kan kan være avgjørende for om dere lykkes gjennom berg-og-dalbane reisen dere skal gjennom. Om hensikten med selskapet samtidig er å lage teknologi som gjør verden (litt) bedre så har dere en vinneroppskrift. Rett og slett at selskapet gir ansatte den herlige følelsen av å være en del av noe som er større enn dem selv.

Selskapskultur - visjon, mål, verdier og sånt

I følge Ralph D. Staceys definisjon av selskapskultur, er selskapskultur noe som er upåvirkbart og bestandig. I så fall, hvordan skal en klare å etablere og dyrke en selskapskultur; og enda viktigere, sørge for at den blir god?

Vi er derfor ikke helt enig i at selskapskulturer ikke kan skapes, bare at det er vanskelig, at det tar tid, og at det er en oppgave som en leder hverken kan eller bør prøve å gjøre alene. Den må bli til i felleskap og med felles innsats. Det vil ubønnhørlig også være slik at selskapskulturen langt på vei vil gjenspeile summen av hva hver av dere gründere og ansatte bringer inn av drømmer, egenskaper, verdier og holdninger. Utfordringen og muligheten er da å få selskapets kultur til å gjenspeile den beste versjonen av summen av dere alle.

Etterhvert som dere får eksterne investorer og styremedlemmer på plass bør de beste versjonene av dem også bli gitt anledning til påvirke og bli en del av kulturen. Og husk; det å bygge god kultur handler også i stor grad om å unngå ukultur, et problem som samfunn og næringsliv dessverre bare har så alt for mye av.

Les neste Visjon - alt starter her

Selskapets visjon skal hjelpe dere med å huske hvorfor dere går på arbeid hver dag, og hvor dere som selskap skal reise sammen. Visjonen skal fungere som en ledestjerne for de ansatte og helst være energigivende. Les videre for eksempler og råd.

Prøv Entrepedia Gratis

Registrer deg kostnadsfritt, eller logg inn, for å lese videre Allerede medlem?