Basert på egne erfaringer som grundere og investorer har vi samlet alt det et oppstartsselskap trenger av informasjon og dokumenter for å bygge et bra selskap.

Investeringsselskapet Firda bygger på Geir Førre's erfaringer som seriegrunder. Firdas investeringsstrategi er å bruke denne kunnskapen som aktive eiere for å bygge profesjonelle selskaper. Bakgrunnen for Entrepedia var ønsket om å bygge et bibliotek av ressurser for å hjelpe Firda med å skalere investeringene sine. Vi erfarte at eksisterende ressurser var fragmenterte og av varierende kvalitet. Ved å gjøre Entrepedia tilgjengelig for alle tror vi dette vil hjelpe oss med å lage enda bedre innhold og også være til stor nytte for det norske startupmiljøet. For å kunne være i stand til å produsere innhold av høy kvalitet og videreutvikle tjenesten har vi satt opp Entrepedia som et aksjeselskap, men hvor alt overskudd vil bli brukt på å videreutvikle tjenesten.

Menneskene bak

Oliver Halvorsrød

Oliver Halvorsrød

CEO

Oliver startet i Entrepedia i juni 2019 etter 13 år i ABB hvor han var VP Digital Lead og representerte ABB Technology Ventures i Norge. I ABB jobbet han aktivt med å finne samarbeidsmuligheter mellom startups og næringslivet, i tillegg til å jobbe med å finne investeringsmuligheter for ABB.

Geir Førre

Geir Førre

Owner

Geir er en seriegrunder som startet og ledet Chipcon og Energy Micro; to suksessfulle semiconductor selskaper som han ledet fra start til salg. Han var også den første investoren og styreleder i Prox Dynamics, et selskap som var med å starte og definere en helt ny industri med Nano UAV helikoptre.

Magnus Nordseth

Magnus Nordseth

Partner

Magnus jobbet som management consultant før han ble med i Energy Micro som en av de første ansatte. I Energy Micro jobbet han med produktutvikling og forretningsutvikling. Han var også en del av kjerneteamt når Energy Micro ble integrert med Silicon Laboratories, og i oppkjøpet av BlueGiga.

Vi prøver å være

Ærlige

Åpne

Direkte

I samarbeid med

Firda

Innholdet på Entrepedia baseres i stor grad på de erfaringer Firda har gjort seg som investor i teknologiselskaper. Firda bidrar også med finansiering av Entrepedia.

Shifter

Shifter er en sentral informasjonskilde og nyhetskanal i det norske startupmiljøet. Entrepedia og Shifter samarbeider blant annet om å lage podcast.