Aksjonæravtale

Sist oppdatert: 12.08.2021 Lesetid: 1 min

Hva er Aksjonæravtale?

Aksjonæravtalens formål er å regulere rettigheter og plikter mellom aksjonærene som ellers ikke dekkes av aksjeloven eller selskapets vedtekter.

For de av dere som ønsker å lære enda mer om unvested shares, anbefaler vi dere å lese:

Shareholders' Agreement av Investopedia

Relatert innhold

Kapitler
Moduler / 1. Oppstarten / Selskapsetableringen
Selskapsetableringen - Hva må du gjøre for å etablere et selskap?
Artikler
1. Oppstarten / Gründerne / Founders agreement og ansettelsesavtale
Hvilke formelle dokumenter bør dere ha på plass før dere stifter og registrerer selskapet? I denne artikkelen får dere en oversikt over de viktigste elementene i en "Founders Agreement" og tilhørende formalia.
1. Oppstarten / Selskapsetableringen / Aksjonæravtale og Cap Table
Hva er en aksjonæravtale og hvorfor er det viktig? Hvordan holder dere orden på alle som eier aksjer, eller har rettigheter til aksjer i selskapet deres gjennom å bruke et CAP-table.
Ressurser

Denne aksjonæravtalen er balansert med tanke på rettigheter og plikter blant aksjonærene. Den gir ingen spesielle fordeler eller rettigheter til investorer.

Gründerene er de eneste som har plikter, gjennom at deres aksjer vestes over 4 år.

Type: Mal
Språk: ENG

Dokumentet benyttes når nye aksjonærer skal slutte seg til en eksisterende aksjonæravtale

Type: Mal
Språk: ENG