podcastbilde Håkon Nyhus og Geir

Innovasjon Norges ordninger, hva er skiller de og hva er viktig?

Geir Førre intervjuer en av Innovasjon Norges mest rutinerte rådgivere, Håkon Nyhus, om hvordan du bør tenke hvis du skal lykkes med din søknad om støtte. Podcasten gir en masse praktiske råd, og går gjennom ordningene:

  • Markedsavklaringsmidler
  • Kommersialiseringstilskudd
  • Oppstartslån
  • Ekstraordinært Innovasjonstilskudd
  • Innovasjonskontrakt
  • Miljøteknologiordningen
  • Innovasjonslån